Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Кой от кого открадна откритието на храм на Дионис в Голямата Косматка?


 Сканирайки за първи път в България с георадар, какъвто се използва в НАСА, отвътре навън стените на гробницата на Севт Трети в Голямата Косматка, през декември 2007 г. екип начело с д-р Явор Шопов, Васил Мутафов и Атанас Койчев установява, че самата гробница е вкопана в огромна площадка с размер 35 метра, застлана с 50-сантиметрови гранитни блокове и оградена с колонада, колоните на която са се извисявали на поне 5,5-6 метра височина. Отляво на камерата на откритата от д-р Китов гробница се намира втора камера, кръгла, неразрушена и двойно по-голяма от нея, с височина на купола също 5,5-6 м. и с вътрешни колони. Неразкрита засега. Всичко това е открито след геофизични проучвания на екип на д-р Явор Шопов, ръководител на Лабораторията по aрхеогеофизика към Физическия факултет на Софийския университет „Климент Охридски”, Атанас Койчев и Васил Мутафов под научното ръководство на археолога д-р Георги Китов. Екипът за първи път в българската археология прави проучвания с георадар, разработен от НАСА за изследване на лунната почва за нуждите на американската космическа програма. Явор Шопов предполага, че това е храмът на Дионис в Севтополис, за съществуването на който се знае от каменен надпис, но който до момента така и не е открит. През февруари т.г. археологическата общност научава за откритието. Кметът на Казанлък Стефан Дамянов обещава публично, че ще осигури 50 000 лв. за допълнителни проучвания на сензационното откритие. През април директорът на Регионалния исторически музей в Казанлък Косьо Зарев и Георги Китов наемат втори геофизичен екип, който да провери твърденията на първия. След което изненадващо Косьо Зарев съобщава пред всички медии, че вторият екип е открил храма на Дионис и посочва откритието на Шопов, приписвайки го на колегите му. Дали това е опит за присвояване на научно откритие и как гледа на него откривателят на Голямата Косматка Георги Китов?

Ръководителят на първия геофизичен екип д-р Явор Шопов разказва, че всичко започнало от идеята на Васил Мутафов да се сканира могилата отвътре откъм стените на гробницата навън, тъй като радиосигналът от георадара не може да проникне повече от 6-7 м в почвата, той се поглъща от нея изцяло, независимо с каква антена се работи и е ясно, че при могила, висока 21 метра, каквато е Голямата Косматка, ако се мери отгоре от повърхността, няма да стане ясно какво има във вътрешността й. Към този момент георадар все още не е използван у нас в археологията, а той е най-добрият метод, защото дава триизмерна карта на изследвания обект. Предложението на екипа е изпратено на Георги Китов, то е обсъдено на съвета на секцията по тракология в Археологическия институт, а след това и в теренния съвет, и е издаден открит лист за извършване на изследванията с ръководител д-р Георги Китов и заместник Мeглена Първин. Самите измервания в могилата са извършени от Явор Шопов, Васил Мутафов и Атанас Койчев на 24 и 25 ноември 2007 г. Десет дни след това пълен отчет за измерванията и резултатите са представени на д-р Китов.

Ето какво разказа за Дарик Васил Мутафов:

Още когато започна проучването на д-р Китов 2004 година, имахме възможност да наблюдаваме работата. Тогава не сме участвали в екипа. Това е вторият по големина могилен насип в Тракия – Голямата Kосматка, и някъде с диаметър в основата около 130 метра, височина 21-22 метра. При изкопаването той започна от периферието от юг, тъй като обикновено гробните съоръжения, които всъщност са храмови комплекси, са разположени в периферии. Когато той стигна до фасадата на коридора дромус отпред беше главата на Севт Трети, отгоре върху двете чела на дромуса, които образуват нещо като фасада, е била сложена каменна греда, която се оказа архитрав от огромна дорийска колонада. Архитравът е гредата, която ляга между двете колони и поддържа фронтона на храма в старогръцките архитектури и в трите ордера – дорийски, йонийски и коринтски. Размерите на тази каменна града са много интересни. Тя е 2,70 метра дълга, 54 сантиметра висока и 27 сантиметра широка. Свещената тракийска стъпка – тракийският фут бил точно 27 сантиметра, или гредата е дълга 10 стъпки, висока две и широка една. Дали този градеж е бил в Косматката, това все още е трудно да се каже, но специфични насипвания, формата, тези преупотребени блокове – квадри, както ние ги наричаме, от които е изградено челото или фасадата на коридора на дромуса и тази греда архитрав, също така вторично употребена, ни дадоха идея, че може да има първична, по-ранна и по-голяма сграда в Косматката, а частично да е била разрушена и накрая последният етап да е била изградена или врязана тази гробница, да речем на Севт Трети.

Явор Шопов и Васил Мутафов сочат какви резултати излизат след измерванията с георадара:

Шопов: Нещо, което беше очевидно още по времето на самите измервания, същност цялата гробница на Севт Трети е вкопана в една огромна площадка, която е заслана с гранитни квадри, тъй като ние хващахме в най-долните 50 сантиметра над пода на гробницата монолитен сигнал, който достигаше до 16 метра във всички посоки, т.е. имаме работа с една площадка, която е минимум 32 метра в диаметър. Всъщност гробницата на Севт Трети е вкопана в някакво по-старо съоръжение. Въпросът е за какво ще е изградена тази площадка, в която след това да се налага да се разбива и да се вкопава гробницата.

Мутафов: Височината на тази колонада трябва да е бил някъде между 5-6 метра при това отстояние на колоните – 2,70 метра или десет стъпки.

Шопов: Дебелината на колоната е била поне 81 сантиметра, т. е. три стъпки, тъй като върху нея стъпват три успоредни греди.

Мутафов: Възможно е да говорим не само за помещение, а за някаква колонада, която огражда някакво пространство, това е само като хипотеза.

С огромни размери?

С огромни размери и същност тази площадка, изградена от плътни, вероятно гранитни блокове, се явява нещо като стереобат, като основа на храм.

Шопов: По време нас самото сканиране с радар се получиха резултати, които показват, че от лявата страна на кръглата камера има втора кръгла камера, също куха, която е с диаметър два пъти по-голям от намерената до момента. Най-вероятно те не са свързани с коридор или поне с каквато и да е проходима връзка. Оказа се, че покривът на кръглата камера е на дълбочина по-голяма от 6,5 метра и оттам нататък продължава още около 5,5 метра, геофизичната аномалия до 6 метра, което е практически височината на купола на въпросната кръгова камера.

Мутафов: Диаметърът и е вероятно около 6,8 метра, а на откритата досега кръгла камера е 3,35.

Шопов: На георадара се виждат образования, които приличат на колони по форми – вътрешни колони. Вътре в кръга е бил поддържан от свободни колони. Изводът е очевиден, това, което е сигурно, че има една гранитна площадка, която е поне 35 метра диаметър и е дебела поне 50 сантиметра, която е на ниво с около 50 сантиметра по-високо от пода на гробницата. Това е първият резултат, който според нас е много съществен, тъй като той предполага, че има общи съоръжения, които се намират върху нея и които са по-стари от самата гробница, след като тя е била вкопана вече в готовата площадка. Вторият резултат е, че до самата кръгла камера на гробницата се намира втора кръгла камера, която също е куха, т.е. не е разрушена. Тази кръгла камера е с диаметър 6,8 метра и е висока около 6 метра, като подобни пропорции и подобна конструкция с вътрешни колони са известни от античната гръцка архитектура. Ние написахме отчет незабавно и след десет дни го изпратихме на д-р Георги Китов, след което имаше официални отчети в Археологически институт и музей на БАН, които са годишните отчети за археологическите разкопки и проучвания, където аз изнесох един къс доклад, изложих пред археологическата аудитория нашите резултати. Резюмето от този доклад беше представено за публикуване в изданието на Археологическия музей. Отчетите бяха на 25 февруари. За това нещо д-р Китов ме помоли още през януари, да напиша едно писмено становище до кмета на град Казанлък с нашите резултати, в което да мотивирам необходимостта от допълнително финансиране за допълнителни разкопки на регистрираните геофизически аномалии. Аз подготвих и написах такова становище и го изпратих на 21 януари до кмета на град Казанлък с копие до директора на Регионалния археологически музей – д-р Косьо Зарев, след което научих, че кметът на Казанлък Стефан Дамянов е дал официално изявление до пресата, в което е казал, че отпуска 50 хиляди лева за допълнителните проучвания на Голямата Косматка. Последствие аз получих официално писмо от него на 11 февруари, в това писмо също се казва, че Казанлък има нужда от допълнителни геофизически проучвания на още няколко могили, които бяха посочени от него и че за целта смята да отпусне допълнителни средства. През март написах официален отговор до кмета на Казанлък, до момента няма официален отговор. Преди месец ние научихме, че директорът на местния исторически музей заедно с доктор Китов са наели втори екип геофизици, които да проверят нашите резултати. Наема се частен екип, който не се занимава по принцип с изследване на археологически обекти, до проверява резултатите на държавна лаборатория, която е специализирана в този вид изследвания. Изведнъж изниква въпросът кой от двата екипа е по-компетентен.

Господин Мутафов, в резултат на тези изследвания, които направихте, вие какво предполагате, че има неразкрито около Косматката. Това храм на Дионис ли е или нещо друго?

Мутафов: Този храм на Дионис, когато акад. Димитров копае Севтополис през 1949-1953 година, когато ще се строи язовир Копринка, намира прочутия Севтополски надпис, в който се споменава за храма на великите тракийски богове, което е в самия дворец резиденция на Севт Трети, за един храм на Дионис и не е открит този храм и после Шопов допусна, че може би става въпрос за това съоръжение в Голямата Косматка. Има едно сведение на Херодот, което после се повтаря от редица късни автори и се е превърнало едва ли не в мит, в легенда, подобна на пещерата на поп Мартин да речем или на Вълчан воевода златото. Става дума за прочутото прорицалище или, както го нарича Херодот в текста си, мантеум – прорицалище (от гр. мантика – провиждане, пророкуване), светилище на Дионис, което се намирало близо до най-високите планини, покрити със сняг. Това прорицалище е трудно да бъде локализирано. Най-традиционните локализации са някъде в Западните Родопи или в планината Кушница, близо до устието на Струма до Халкидика. Така че тук има едно объркване между това прорицалище, мантеум на Дионисос, който със сигурност не е под Голямата Косматка, и храма, който е упоменат в големия Севтополски надпис – храм, който е бил в самия Севтополис или някъде в околностите му.

Значи там не е това прорицалище мантеум, а е друг.

Друг. Дали той копира автентичното прорицалище…Друг е въпросът дали е доста логично да е така.

Вие тази идея за храма на Дионис споменахте ли я в отчета пред археолозите?

Шопов: Да, тя фигурира в едно писмо, което е изпратено до кмета на Казанлък и до директора на музея и аз предполагам, че той оттам е взел тази идея. Има две части: първата част е до физическата аргументация, тоест това, което ние сме измерили. Втората част е археологическият аргумент, един от които и най-сериозен, разбира се, е архитравът. Вторият археологически аргумент, който аз привеждам, е, че самите камери бяха зазидани с варовикови квадри, които са взети от друга сграда, тъй като цялата гробница е изградена от гранит, а това са друг вид орнаменти, които са преупотребени от друга сграда. Но такава сграда не е намерена в района и много е логично тази сграда да се намира в самата могила. Следващият аргумент за намирането на въпросния храм на Дионис ми дойде, след като преглеждах отчетите от разкопките на Димитър Димитров, при които е намерена плоча, на която е написано, че има храм на Дионис, на града Севтополис има, но той не е намерен и най-логичното място да се намира е Голямата Косматка, тъй като това е най-голямата могила в района.

В изказванията на д-р Косьо Зарев има едно объркване. Той в действителност бърка този храм, който е описан в плочата с този, който е известен на целия античен свят и който има паралелни прорицалища – едното е на остров Самотраки, другото е в Делфи. В последните изказвания на д-р Косьо Зарев има също няколко неща, които са физически невъзможни. Той твърди че частен екип – този, който е мерил след нас, е намерил бронзова статуя, което е невъзможно по няколко причини. Георадарът излъчва един сигнал и мери времето за забавяне на пристигане на отразения сигнал обратно до антената. Нямаме информация за материала, който отразява. Второ, един обект, който не е с огромни размери, не може да се каже каква е неговата форма.

Господин Шопов, вие как си обяснявате това, че директорът на музея в Казанлък Косьо Зарев на практика се опитва да открадне вашето откритие, което е документирано, представено пред археологическа общност по всички правила на науката.

По скоро той се опитва да го препише на друг екип, който се опитва да копира нашите измервания. Смятам, че той използва повода, за да се опита да издигне собствената си репутация и име на музея. Също в моето становище е написано, че е твърде вероятно статуята, от която е откъсната главата, намерена от д-р Китов, да се намира в Голямата Косматка. Което е едно предположение, докато д-р Зарев твърди, че това нещо е доказано, което е практически невъзможно.

Откривателят на Голямата Косматка археологът Георги Китов е скептичен към твърденията и на двата екипа. Ето какво той сподели пред Дарик:

Вторият екип отхвърля изцяло резултатите на първия екип и казва, че са недостоверни и предлага свои резултати, които аз не мога да кажа дали са верни или не, докато не се провери. Даже бих искал и трети екип да провери резултатите и на двата, но това ще ми струва пари и не мога да си го позволя.

Те на какво основание отхвърлят на първия екип резултатите?

Първият екип работи безплатно, на втория екип е платил Косьо Зарев, а на третия екип би трябвало ние да платим, но ние нямаме тази възможност и не можем да си го позволим. Просто ще проверим през есента предположенията и на единия екип, и на другия, но се страхувам много, че и на двата екипа предположенията са несъстоятелни.

Ти както човек, който всъщност води разкопките там, как ти звучат тези открития, които единият и другият екип правят?

Тези открития ми звучат невероятно. Такива случаи в тракийската археология няма и ако се потвърди някой от тях, това ще бъде абсолютна сензация. Просто в практиката ми на археолог и на колегите, които се занимават с години, засега такова нещо не е откривано и не е познато.

Ти оставаш скептичен?

Да, аз съм скептичен. Длъжен съм да проверя, защото обществеността е много настървена, много се надява, че има нещо и ако ние не проверим, съответно ще ни обвинят, че не искаме да намерим това, което те смятат, че има и което ще допринесе още повече за доброто на родината. Така че в началото на септември ще отидем да проверим.

Косьо Зарев си признава, че той е спрял отпускането на 50 000 лв. от общината за допълнителните изследвания и разкопки и твърди, че д-р Китов се отнесъл много зле към назначения от Зарев втори геофизичен екип. Ето какво разказа Зарев:

И двата екипа работят с различна методика. Това е основата. Вторият екип работи с много по-точни данни, това са тези радарни изследвания, при тях наистина кухините са много по-ярко изразени, аз ги виждам на компютъра. Може би поради тази причина ние решихме да направим най-напред сондажа, след това да започнем самите разкопки.

Първият екип също е проучвал с георадар от вътрешността на могилата, т.е. в дъното е изследвал пластовете?

И вторият екип казва, че отвътре има наистина някакви неща. Те не го отхвърлят това. Те повече хвърлиха усилията си за изследване на горните нива, крепидата откриват и помощните стени и стъпала, много неща, които са страшно интересни. Сега друг е въпросът, че ние трябва да проверим най-напред самите разкопки, така се договорихме, че най-напред ще направим сондажите и след това вече ще започнем самите проучването.

Тази идея, че може би там е светилището на Дионис така или иначе си е на първия екип. Излиза, че вие я преписвате на втория?

Разликата е в начина, по който се правят изследванията от двата екипа. Ние не отхвърляме нито единия, нито другия екип. Даже сега с първия екип, те направиха едно предложение за едни допълнителни проучвания да започнем, такъв договор ще направим и с втория екип, за да можем да проучим някои от големите могили в този район, които не са изследвани с тези технологии и е много възможно наистина да излязат и нови обекти, така че ние не отхвърляме нито първия, нито втория екип. Това е една много голяма политическа личност Севт Трети. Факт е, че той построява една столица само на около 5-6 километра до своя храм, който е експлоатирал. Факт е, че в тази столица го няма този храм, а пък много единно се говори, че такъв храм съществувал. Георги Китов се отнесе много лошо с втория екип, защото за една малка могила в Новозагорско той им каза, че ако докажат, че това, което казват го има вътре, ще им повярва, ако не – се съмнява в техните изследвания. Те даже в предварителните изследвания са му казали, че в тази малка могила такива аномалии не може да има. Той им казал, че не са познали нищо, даже не им е платил и работата, която са извършили хората, докато при мен – аз имах договори, навсякъде съм плащал. Те останаха много обидени. Даже последните данни за Косматката, които трябваше да му ги дадат, те не му ги дадоха, защото той много лошо се е държал с тях. Последните резултати, които аз ги получих, той ги няма. От там се получи големият разрез, може би това е натежало. В същото време той е направи, аз не знаех това нещо, но онзи ден директорът на сливенския музей Георги Кюпчуков беше тук и говорихме, че той вече е подписал договора със сливенския музей за 250 хиляди лева да прави разкопки в техния край. Но в крайна сметка Китов каза, че на 1 септември ще дойде при нас да направим сондажите и тогава да решим какво да правим и аз се съгласих. Не пожелах да работя по другата линия, да търся другия екип, да работим по другия начин, в крайна сметка имам някаква етика към него, въпреки че той не се държи така.

Аз бях подготвил 50 хиляди лева, бяхме подготвили три могили, които той знаеше много добре, че трябва да проучим, той не дойде. Една от могилите, край Бузовград, просто иманярите ни изпревариха. Великолепна гробница ограбиха и я разбиха. Това, което ще направим, е просто да я почистим и евентуално да я укрепим и да я затворим. Той просто ни излъга и не дойде. Това, което ще направим е най-вече да я укрепим, защото отгоре ключовият камък е изместен.

Влизано е в камерата?

Да, тя е разкошна гробница с много голям коридор, с вътрешно измазване на малка част от горната камера, само на 80 см е измазан. Тя е от тези, които са с дяланите камъни.

Договор за проучване на други могили няма сключен нито с първия, нито с втория екип все още. От думите на Косьо Зарев става ясно, че конфликтът явно е между него самия и д-р Георги Китов, а научните геофизични спорове са само следствие. Единствено реално е намерението на археолога Георги Китов през септември да направи разкопки и да извади на бял свят истината – има ли още сензационни тайни в Голямата Косматка и дали тя крие светилището на Дионис.

Богдана Лазарова 4 юни 2008 www.dariknews.bg

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: