Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Започна обучение на персонала за новия „Дневен център за деца с увреждания” в Казанлък

Във връзка с реализирането на проекта „Дневен център за деца с увреждания”, който предстои да бъде открит в град Казанлък започна 5 - модулно обучение на персонала за повишаване на квалификацията и придобиване на знания и умения, необходими при работата с деца с увреждания и грижите за тях, съобщи за радио „Фокус”-Велико Търново Веска Мараджиева – директор на Дневния център. Тя заяви, че първият обучителен модул, който бе проведен вчера, е на тема „Най–често срещана медицинска патология у децата, водеща до физически и умствени затруднения. Поведение на персонала при спешни състояния. Поведение на персонала при гърчови състояния”. Останалите 4 модула, които ще се проведат на 19, 20, 26 и 27-ми този месец, ще бъдат на теми: „Работа в екип. Синдром Burn-out. Освобождаване на напрежението”, „Етични принципи за работа с деца. Етичен кодекс за работа с деца.Основни моменти от Закона за закрила на детето, Закона за защита от дискриминация. Нормативната база в сферата на грижите за децата и хората с увреждания. Социални стандарти за работа с деца.Знания за методологията на социалните услуги”, „Работа със семейства. Познаване на семейната динамика, в частност на динамиката на раздяла и развод и влиянието им върху децата и техните родители. Особености в комуникацията и работата със семейства, в които има дете или деца, или друг член с увреждания”, „ Знания за документите, които ще се водят в Дневния център, имайки предвид дневници, регистри, анкетни листове и други. Документацията, която трябва да води всеки член от екипа. Самостоятелност в дейностите от ежедневието. Знания за административни разпоредби, които трябва да се спазват. Политиката на Дневния център за подпомагане на родителите чрез предоставяне на знания за рехабилитационни и логопедични прийоми”.
„Обученията по тези теми са като част от дейностите по проекта, финансиран от Европейския съюз по Програма ФАР и от националния бюджет. Стойността на проекта е 134 466 евро, от които 100 799 евро е финансиране по Програма ФАР и 33 667 евро е национално съфинансиране”, посочи Мараджиева. Тя напомни, че водеща организация по проекта е Община Казанлък с партньор – Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” и проектът ще се изпълнява в продължение на 12 месеца.

Деница ГЕОРГИЕВА | радио “Фокус” – Велико Търново

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте:


loading...