Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 17.04.2018 г. 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Търговски сътрудник

Висше, средно, компютърни умения, желателно владеене на английски език

1

Отговорник, спомагателни дейности

Висше, средно, компютърни умения

2

Специалист, продажби

Висше, компютърни умения

1

Банков служител, касиер

Висше, средно, компютърни умения

1

Главен експерт "Транспорт"

Висше - бакалавър, специалности от направление "Транспорт", 2 г. стаж по специалността

1

Главен специалист "Организатор паркинги и кратковременно паркиране

Висше, средно специално -  специалности от направление "Транспорт", 1 г. стаж по специалността

1

Завеждащ, административна служба

Висше-бакалавър, Публична администрация, англ. език, компютърни умения, стаж по специалността

1

Учител, начален етап - целодневна организация на учебния ден

Висше - НУП, стаж по специалността

1

Инженер, конструктор

Висше - от област машиностроене, металообработване,  AUTO CAD

1

Инженер, проектант по Електро

Висше техническо образование, бакалавър или магистър, предимство е владеене на чужди език, владеене на MS office, Internet, Auto CAD, Eplan, софтуер за управление и проектиране

1

Инженер, проектант по КИП и А /контролно-измервателни прибори и автоматизация/

Висше техническо образование, бакалавър или магистър, предимство е владеене на чужди език, владеене на MS office, Internet, Auto CAD, Eplan, софтуер за управление и проектиране

1

Инженер, проектант по Електро и КИП и А /контролно-измервателни прибори и автоматизация/

Висше техническо образование, бакалавър или магистър, предимство е владеене на чужди език, владеене на MS office, Internet, Auto CAD, Eplan, софтуер за управление и проектиране

2

Медицинска сестра

Висше, полувисше - медицинска сестра

1

Служител гише в пощенска станция и пощенски раздавач

Средно, компютърни умения

3

Продавач-консултант

Средно

4

Продавач-консултант на строителни материали

Средно, технически умения

4

Обслужващ, магазин

Средно

2

Обслужващ бензиностанзия/газостанция

Средно, компютърни умения

4

Администратор, хотел

Висше, средно, компютърни умения, английски език

2

Пиколо

Средно, английски, немски език, сезонна заетост

2

Готвач

Средно, квалификация, желателно с опит

1

Готвач

Средно, квалификация или опит, сезонна заетост

2

Готвач

Средно, минимум 3 години стаж, сезонна заетост

4

Готвач

Средно, стаж по професията, сезонна заетост

3

Помощник-готвач

Средно, стаж по професията, сезонна заетост

10

Сервитьор

Средно, опит, владеене говорима на английски език, сезонна заетост

7

Сервитьор

Средно, опит по професията, англ. език, компютърни умения

4

Барман

Средно, желателно владеене на англ. език, компютърни умения

8

Камериер/ка

Средно, опит, владеене говорима на английски език, сезонна заетост

5

Камериер/ка

Средно, сезонна заетост

4

Работник, кухня

Средно

1

Месач в баничарница

Средно, основно, опит 

3

Фризьор

Средно, квалификация или опит като фризьор

3

Машинен оператор, шиене на облекла

Средно, основно, задължително с опит като шивач

1

Работник, поддръжка

Средно, технически умения

1

Работник, поддръжка

Средно, огняр на парни котли, стаж

1

Шлосер 

Средно

1

Електрозаварчик

Средно техническо - електрозаварчик, 2 г. стаж

1

Оператор, преса за метал

Средно техническо - пресьор, 2 г. стаж

1

Стругаро-фрезист

Средно техническо - стругар, фрезист, 10 г. стаж

2

Стругар

Средно - машиностроене, металообработване

3

Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Средно

1

Машинен оператор, металообработващи машини

Средно - машиностроене, металообработване

3

Оператор на ММ с ЦПУ

Средно, технически умения, 5 години стаж

3

Шлайфист

Средно, технически умения, 5 години стаж

5

Стругар

Средно, технически умения, 5 години стаж

5

Фрезист

Средно, технически умения, 5 години стаж

2

Фрезист

Средно

4

Електромонтьор

Средно - електротехника, 5 години стаж

5

Електротехник

Средно - електротехника, 5 години стаж

1

Електромонтьор

Средно, правоспособност - трета квалификационна група, 3 години стаж

2

Електромонтьор

Средно - електротехника, опит по професията

1

Монтьор, металообработващи машини

Средно - монтьор, 3 години стаж

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно

1

Монтьор, електрооборудване/електротехник/

Средно, шоф. книжка категория "В"

1

Електротехник, промишлено предприятие

Средно - ел. техник, 1 г. стаж

1

Секционен майстор

Средно, технически умения 

13

Работник, сглобяване на детайли

Начално

3

Работник, сглобяване на детайли

Средно

3

Машинен оператор, производство на мебели /майстор-дърводелец/

Средно, квалификация дърводелец, 2 години стаж по професията

1

Шофьор, товарен автомобил /международни превози/

Средно, шоф. книжка категория "СЕ"

4

Шофьор, товарен автомобил /международни превози/

Средно, основно, кат. "С", "СЕ"

2

Шофьор, тежкотоварен автомобил

Средно, шоф. книжка кат. "С", "СЕ"

1

Шофьор, товарен автомобил             

Средно,  шофьорска книжка категория "С" , опит

1

Шофьор, автовишка

Средно, шоф. книжка кат. "С"

1

Тракторист

Средно, правоспособност "Ткт"

6

Бояджия, превозни средства

Средно, основно

6

Автотенекеджия

Средно, основно

2

Зидаромазач

Средно, основно, предлагат обучение

2

Бояджия, сгради /и шпакловчик/

Средно, основно, предлагат обучение

1

Строителен тенекеджия

Средно, основно, предлагат обучение

2

Работник, изолация

Средно, предлагат обучение

5

Общ работник, поддръжка на сгради

Средно, основно, предлагат обучение

2

Общ работник

Основно, начално

2

Чистач/хигиенист

Средно, сезонна заетост

2

Чистач/хигиенист

Средно, основно, желателно с шоф. книжка кат. "В"

1

Градинар

Средно, основно, опит по професията, желателно с шоф. книжка кат. "В"

12

Работник, оранжерия

Основно, място на работа  гр. Ст. Загора, могат да кандидатстват от Общините Казанлък, Мъглиж, Гурково и Николаево

Трайно незаети свободни работни места към 17.04.2018 г. 

Бюро по труда – гр. Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. 

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта http://www.az.government.bg/  е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431 / 64592. 

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 
Банер

НАШИЯТ ВИДЕО АРХИВ:


БТ-КАЗАНЛЪК

ФИКСИНГ БНБ

Валутни курсове

  • Курсове за 24.04.2018
    Българска народна банка 1 USD = 1.60143 BGN (up) 1 GBP = 2.23605 BGN (up) 1 CHF = 1.6375 BGN (down)

ВРЕМЕТО

Банер