Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 16.08.2018 г.

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

15

Консултант, продажби

Висше, средно, граждански договор

1

Счетоводител, оперативен

Висше, средно, компютърни умения, подходящо за студенти

1

Технически сътрудник

Средно, компютърни умения

1

Социален работник

Висше, социална педагогика, специална педагогика, социални дейности

1

Архитект

Висше - магистър, Архитектура, Auto CAD

1

Чертожник

Висше, средно - строителни специалности, Auto CAD

1

Инженер, конструктор

Висше техническо - машиностроене, металообработване,  Auto CAD

1

Асистент

Висше - Агрономство

1

Агроном

Висше - Агрономство

1

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра, фелдшер, 3 г. стаж

2

Медицинска сестра

Висше - мед. сестра или акушерка

1

Детегледачка

Средно, 1 г. стаж

1

Помощник-възпитател

Средно, 3 г. стаж

1

Крупие

Средно

1

Касиер в заведение за бързо хранене

Средно

9

Продавач-консултант

Средно, компютърни умения

3

Продавач-консултант в хранителен магазин

Средно, желателно с опит

4

Готвач

Средно, квалификация, желателно с опит

2

Сервитьор

Средно, опит по професията, англ. език, компютърни умения

1

Барман

Средно, желателно владеене на англ. език, компютърни умения

1

Помощник в кухня

Средно

1

Сладкар

Средно, предлагат обучение

1

Камериер/ка

Средно, основно

4

Пощенски раздавач

Средно

1

Производител на струнни музикални инструменти

Средно

5

Машинен оператор, шиене на облекла

Средно, основно, 1 г. стаж

1

Шлосер 

Средно

1

Шлосер-монтьор

Основно, технически умения

31

Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Средно

2

Стругар на универсален струг и ЦПУ

Средно, основно, технически умения, опит по професията

1

Настройчик на шприц автомат

Средно, технически умения, фирмено обучение

2

Заварчик

Средно, основно, квалификация, опит

1

Електрозаварчик

Средно, квалификация, 2 г. стаж

1

Електромеханик

Средно професионално, добри познания в областта на слаботоковата мрежа, фирмено обучение

3

Електромонтьор, изграждане и ремонт на ел. мрежи

Средно - ел. техник, стаж по професията

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно професионално, фирмено обучение

1

Монтьор, електрооборудване

Средно - ел. техник, електроника, шоф. книжка категория "В"

10

Монтажник, електрооборудване

Средно, технически умения

67

Работник, сглобяване на детайли

Основно, начално

2

Работник, сглобяване на детайли

Средно, основно, предлагат обучение

1

Тапицер

Средно, основно, опит или предлага обучение

1

Шофьор, лекотоварен автомобил

Средно, шоф. книжка категория "В", стаж по професията

4

Шофьор, товарен автомобил - международни превози

Средно, основно, шоф. книжка кат. "С", "СЕ"

2

Шофьор, тежкотоварен автомобил

Средно, шоф. книжка кат. "С", "СЕ"

3

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно, основно, шоф. книжка "С+Е", психологическа годност, 1 г. стаж

2

Шофьор, автобус

Средно, шоф. книжка кат. "Д"

5

Тракторист

Основно, кат. Ткт, стаж

2

Зидаромазач

Средно, основно

1

Тенекеджия

Средно, основно - строителен тенекеджия

2

Бояджия, сгради 

Средно, основно - строителен бояджия

2

Бояджия, сгради 

Средно, 3 г. стаж

2

Шпакловчик

Средно, основно, 2 г. стаж

2

Работник, строителство

Средно, основно, 1 г. стаж

1

Общ работник, строителство на сгради

Основно

1

Работник, поддръжка

Средно, технически умения

2

Чистач/хигиенист

Средно

10

Работник, консервна фабрика

Без изисквания  

1

Машинен оператор, пералня

Средно

 СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

2

Помощник-директор, учебната дейност

Висше - учител в гимназиален етап

1

Педагогически съветник

Висше - Психология, Педагогика

1

Психолог, детска градина

Висше - Психология 

1

Учител по техника и предприемачество - часове

Висше - учител по техника, технологии и предприемачество

1

Учител, теоретично обучение в направление "Машиностроене"

Висше - машиностроене, педагогическа правоспособност

1

Учител, теоретично обучение по туризъм

Висше - учител по туризъм

2

Учител по български език и литература

Висше - Българска филология

1

Учител по английски език - часове

Висше - Английска филология

1

Учител по испански език

Висше - Испанска филология

1

Учител по математика и информационни технологии - часове

Висше - учител по математика и информационни технологии

1

Учител по икономически дисциплини, информационни технологии и математика

Висше - Икономика и математика и информатика

2

Учител по математика и физика

Висше - Математика и физика

1

Учител по математика - часове 

Висше - Математика и физика

1

Учител по биология, химия, музика и изобразително изкуство

Висше - учител по биология, химия, музика и изобразително изкуство

1

Учител по история - часове

Висше - учител по история

1

Учител по история и цивилизация - часове

Висше - учител по история

1

Учител по география и икономика - часове

Висше - учител по география

1

Учител по география и икономика и история и цивилизация

Висше - География и история

1

Учител по философия

Висше - учител по философия

3

Учител по изобразително изкуство - часове

Висше - Изобразително изкуство

3

Учител по музика - часове

Висше - учител по музика

3

Учител, начален етап

Висше - НУП

4

Учител в Целодневна организация на учебния ден в начален етап

Висше - НУП

1

Педагог в детска ясла

Висше - ПУП

3

Учител, детска градина

Висше - ПУП, ПНУП

 ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" КАЗАНЛЪК 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Старши учител, практическо обучение

Висше - учител по технология на продуктите за общественото хранене

1

Учител,  практическо обучение по професията "Електрообзавеждане"

Висше техническо - Електрообзавеждане, учителска правоспособност

1

Старши учител, теоретично обучение

Висше - учител по технология на продуктите за общественото хранене

1

Учител, теоретично обучение по професията "Готвач"

Висше - учител по туризъм

1

Учител, теоретично обучение по професията "Изпълнител на термални процедури"

Висше - рехабилитатор, кинезитерапевт

1

Учител, теоретично обучение по професията "Електрообзавеждане"

Висше техническо - Електрообзавеждане, учителска правоспособност

1

Учител по български език и литература, история и цивилизация

Висше - учител по български език и литература, история и цивилизация

1

Учител по български език и литература и руски език

Висше - учител по български език и литература и руски език

1

Учител по английски език

Висше - учител по английски език

1

Учител по информационни технологии - лекторски

Висше - учител по информационни технологии

1

Учител по математика 

Висше - учител по математика

1

Учител по история

Висше - учител по история

1

Учител по история и цивилизация - лекторски

Висше - учител по история

2

Учител по философски цикъл - часове

Висше - учител по философия

1

Учител по география и икономика - часове

Висше - учител по география и икономика

1

Учител по химия - лекторски

Висше - учител по химия

1

Учител по биология - лекторски

Висше - учител по биология

3

Учител по физическо възпитание и спорт

Висше - учител по ФВС

1

Учител по физическо възпитание и спорт - часове

Висше - учител по ФВС

3

Учител, начален етап

Висше - НУП

3

Учител в Целодневна организация на учебния ден в начален етап

Висше - НУП

1

Директор, детска градина

Висше - ПУП, 5 г. стаж, компютърни умения

3

Учител,  детска градина

Висше - ПУП, ПНУП

1

Помощник на учителя

Средно, компютърни умения

1

Образователен медиатор

Средно 

1

Старши учител, ресурсен

Висше - специална педагогика, квалификация за ресурсен учител, компютърни умения, стаж по специалността

2

Педагогически съветник

Висше - Педагогика

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 16.08.2018 г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. 

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта http://www.az.government.bg/  е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431 / 64592. 

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 
Банер

БТ-КАЗАНЛЪК

ФИКСИНГ БНБ

Валутни курсове

  • Курсове за 17.08.2018
    Българска народна банка 1 USD = 1.717 BGN (down) 1 GBP = 2.18346 BGN (down) 1 CHF = 1.72502 BGN (down)

ВРЕМЕТО

Банер