Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 16.10.2018 г. 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

6

Консултант, продажби

Висше, средно, граждански договор

1

Технически сътрудник

Средно, компютърни умения

1

Асистент

Висше - Агрономство

1

Химик-аналитик

Висше - Химия, 2 г. стаж

2

Енергетик

Висше, средно в областта на енергетиката, 2 г. стаж

1

Медицинска сестра в стоматологичен кабинет

Висше, полувисше - мед. сестра, зъботехник, лаборант

1

Медицинска сестра

Висше - мед. сестра или акушерка

1

Медицинска сестра

Висше, полувисше - медицинска сестра

1

Букмейкър

Средно, компютърни умения, предлагат обучение

1

Декоратор, интериор

Средно, компютърни умения

11

Продавач-консултант

Средно, компютърни умения

1

Готвач

Средно, квалификация, желателно с опит

2

Сервитьор

Средно, опит по професията, англ. език, компютърни умения

5

Барман

Средно, желателно владеене на англ. език, компютърни умения

4

Пощенски раздавач

Средно

2

Секционен майстор

Средно

1

Апретурист-бояджия

Средно

6

Машинен оператор, шиене на облекла

Средно, основно, 1 г. стаж

2

Екструдерист

Средно, технически умения

4

Машинен оператор, рециклиране на отпадъци

Средно, основно, технически умения

2

Машинен оператор, печатарство

Средно, технически умения

15

Заварчик

Средно, основно, опит, желателно говоримо владеене на англ. език

1

Заварчик

Средно, основно, квалификация, опит

1

Електромеханик

Средно професионално, добри познания в областта на слаботоковата мрежа, фирмено обучение

3

Електротехник, промишлено предприятие

Средно - ел. техник

2

Електромонтьор, изграждане и ремонт на ел. мрежи

Средно - ел. техник, стаж по професията

1

Електромонтьор

Средно - ел. техник, фирмено обучение

1

Монтьор, електрооборудване

Средно - ел. техник, електроника, шоф. книжка категория "В"

10

Монтажник, електрооборудване

Средно, технически умения

54

Работник, сглобяване на детайли

Основно, начално

3

Работник, сглобяване на детайли

Средно, предлагат обучение

5

Работник, обработка на дърво

Средно, основно, 6 месеца стаж

2

Автомонтьор

Средно професионално - специалности в областта на автотранспорта, шоф. книжка кат. "В", 3 г. стаж, компютърни умения

1

Автотенекеджия

Средно, основно, предлагат обучение

4

Шофьор, товарен автомобил - международни превози

Средно, основно, шоф. книжка кат. "С", "СЕ"

1

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно, шоф. книжка кат. "ДЕ", 1 год. стаж

2

Шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона

Основно, шоф. книжка кат. "СЕ"

1

Тракторист

Средно, основно, кат. Ткт, стаж

1

Водач, селскостопански машини

Основно, кат. "Ткт", желателно с опит

5

Огняр 

Средно, квалификация за огняр, стаж

4

Работник, изолация

Средно, предлагат обучение

3

Зидаромазач

Средно, основно

1

Кофражист

Основно, 3 г. стаж, желателно шоф. книжка кат. "В"

15

Кофражист

Средно, основно, опит, желателно говоримо владеене на англ. език

15

Арматурист

Средно, основно, опит, желателно говоримо владеене на англ. език

1

Тенекеджия

Средно, основно - строителен тенекеджия

2

Бояджия, сгради 

Средно, основно - строителен бояджия

2

Бояджия, сгради 

Средно, 3 г. стаж

2

Шпакловчик

Средно, основно, 2 г. стаж

1

Работник, подови облицовки и настилки

Основно, 3 г. стаж, желателно шоф. книжка кат. "В"

1

Работник, строителство

Средно, основно, 1 г. стаж

3

Работник, строителство

Основно, умения по заваряване

6

Зидаро-кофражист

Основно, 1 г. стаж

3

Общ работник, строителство на сгради

Начално, 1 г. стаж

5

Общ работник 

Основно

1

Мияч, превозни средства

Средно, основно

1

Чистач/хигиенист в ресторант

Основно

4

Общ работник, производство на тестени изделия 

Основно

9

Работник, консервна фабрика

Без изисквания  

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Учител по физика и астрономия - часове

Висше - Физика

1

Учител по физическо възпитание и спорт

Висше - ФВС

1

Учител, начален етап в целодневна организация на учебния ден

Висше - НУП

  ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" КАЗАНЛЪК 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Медицинска сестра

Висше - мед. сестра или фелдшер, 1 г. стаж

10

Шивач

Основно

1

Заварчик

Основно, правоспособност

2

Стругар

Основно, технически умения

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 16.10.2018 г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. 

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта http://www.az.government.bg/  е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431 / 64592. 

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 
Банер

БТ-КАЗАНЛЪК

ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер