Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 20.07.2017 г. 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Старши експерт ( връзки с обществеността )

Висше, компютърни умения, 2 години стаж

1

Специалист, активиране

Средно, компютърни умения

1

Технически секретар

Висше, средно, компютърни умения

2

Технически сътрудник

Средно, владеене на английски или немски език, компютърни умения

1

Началник производство

Висше - машинен инженер, 3 г. стаж на ръководна позиция в машиностроителна фирма, англ. език, компютърни умения

1

Инженер, рекламации

Висше техническо - машинен инженер, английски език, компютърни умения

1

Началник участък, боядисване

Висше техническо - машинен инженер, компютърни умения

1

Началник, склад

Средно

1

Началник, смяна

Средно

1

Стоковед

Средно

3

Контрольор, запаси

Средно

1

Отчетник

Средно, компютърни умения

1

Домакин, склад

Средно

1

Лаборант в химическа лаборатория

Висше, средно, компютърни умения

2

Социален работник

Висше - Социална педагогика, Социални дейности, стаж по специалността, компютърни умения

1

Психолог

Висше - Психология, 10 години стаж по специалността, компютърни умения

1

Логопед

Висше - Логопедия, компютърни умения

2

Медицинска сестра

Висше, средно - медицинска сестра

2

Обслужващ, магазин

Средно

3

Продавач-консултант

Средно, желателно с опит по професията, компютърни умения

4

Продавач-консултант в Строителен хипермаркет

Средно

2

Касиер в Строителен хипермаркет

Средно

2

Продавач-консултант на бензиностанция

Средно

1

Обслужващ, бензиностанция

Средно, опит, компютърни умения

1

Служител, информация за пътувания

Висше, средно, компютърни умения

1

Администратор, хотел

Висше, средно - Туризъм, англ. език

2

Готвач

Средно

2

Сервитьор

Средно

1

Камериер/ка

Средно

2

Работник, кухня

Средно, основно

1

Охранител

Средно, шоф. книжка кат. "В", неосъждан

1

Пазач

Средно, подходяща за пенсионери

2

Работник, подготовка за боядисване, прахово и течно боядисване

Средно

5

Машинен оператор, металообработващи машини

Средно, технически умения

2

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

Средно

7

Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Средно

10

Настройчик, металорежещи машини

Средно, технически умения

9

Машинен оператор, металорежещи машини

Средно, технически умения

9

Машинен оператор, металообработващи машини

Средно, технически умения

7

Шлосер

Средно, технически умения

10

Монтажник, изделия от метал

Средно, технически умения

2

Стругар

Средно

2

Стругар

Средно техническо

2

Стругар

Средно, квалификация или опит, подходяща за пенсионери

1

Шлайфист

Средно

2

Заварчик

Средно, актуален документ за заварчик

5

Заварчик

Средно, основно, 2 г. стаж

30

Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия

Средно, основно

42

Работник, сглобяване на детайли

Основно

4

Кондуктор

Средно

1

Шофьор, товарен автомобил                / международни превози/

Основно, кат. "С+Е", актуален документ за ADR

1

Шофьор, тежкотоварен автомобил

Средно, шоф. книжка кат. "С", "С+Е"

1

Шлосер-монтьор

Средно, познания по електротехника

1

Машинен оператор, товарачни машини

Средно, правоспособност за фадромист/газокарист

2

Секционен майстор

Средно, технически умения

10

Машинен оператор, навиване на конци и прежди

Основно

1

Апретурист, бояджия

Средно

2

Машинен оператор, пералня

Средно, основно

1

Дърводелец, дървени конструкции

Средно, от 1 до 3 години стаж по професията

1

Работник, ръчна изработка на изделия от дърво

Основно

1

Дърводелец, мебелист

Средно, опит по професията

2

Огняр

Средно, квалификация за огняр, опит

1

Огняр

Средно, квалификация за огняр на газова отоплителна инсталация

3

Общ работник

Средно

2

Общ работник в склад

Средно

8

Чистач/хигиенист

Средно, основно

4

Работник, разсадник

Средно

18

Работник, консервна фабрика

Без изисквания, осигуряват транспорт

 СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА КЪМ 20.07.2017 г. 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Помощник-директор, учебната дейност

Висше, квалификация "учител", стаж по специалността, компютърни умения

1

Ръководител, компютърен кабинет

Висше - учител по информатика

1

Учител, ресурсен

Висше - Специална педагогика, работи се 4 часа

2

Психолог, училищен

Висше - Психология, работи се на граждански договор или втори трудов договор

1

Учител по туризъм - теория

Висше - Учител по туризъм

1

Учител по хранителни технологии - практика

Висше - учител по хранителни технологии

1

Учител по практика - машиностроене

Висше - машиностроителна специалност, учителска правоспособност

1

Учител по теория - строителство и архитектура

Висше - Строителство и архитектура, учителска правоспособност

1

Учител по икономически дисциплини

Висше - Икономика, учителска правоспособност

1

Учител по икономически дисциплини - лекторски

Висше - Икономика, учителска правоспособност

1

Учител по технологии и предприемачество - лекторски

Висше - Икономика, учителска правоспособност

2

Учител по български език и литература

Висше - БЕЛ

1

Учител по български език и литература

Висше - БЕЛ, работи се на 4 часа

1

Учител по български език и литература и немски език

Висше - БЕЛ и немски език

1

Учител по български език и литература и руски език

Висше - БЕЛ и руски език

2

Учител по английски език

Висше - Английски език

1

Учител по английски и немски език

Висше - Английски и немски език

1

Учител по география и икономика

Висше - География и икономика

1

Учител по география и икономика - лекторски

Висше - География и икономика

1

Учител по история и цивилизация 

Висше - История и география

1

Учител по история и цивилизация - лекторски

Висше - История

1

Учител по философски дисциплини

Висше - Философия

1

Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

Висше - Биология и химия

2

Учител по биология и здравно образование

Висше - Биология

1

Учител по биология и здравно образование - лекторски

Висше - Биология

2

Учител по химия и опазване на околната среда - лекторски

Висше - Химия

3

Учител по физика и астрономия - лекторски

Висше - Физика

1

Учител по човекът и природата - лекторски

Висше - Човекът и природата

1

Учител по информационни технологии

Висше - Информационни технологии

1

Учител по информационни технологии - лекторски

Висше - Информационни технологии

2

Учител по математика

Висше - Математика

1

Учител по изобразително изкуство

Висше - Изобразително изкуство

1

Учител по изобразително изкуство

Висше - Изобразително изкуство, работи се на 4 часа

1

Учител по изобразително изкуство - лекторски

Висше - Изобразително изкуство

1

Учител по физическо възпитание и спорт

Висше - ФВС

2

Учител по физическо възпитание и спорт - лекторски

Висше - ФВС

1

Учител по музика / китара / - лекторски

Висше - Китара

2

Учител по музика - лекторски

Висше - Музика

1

Учител, начален етап

Висше - НУП

13

Учител в начален етап /Целодневна организация на учебния ден/

Висше - НУП

2

Учител, детска градина

Висше - ПУП

Д  Б  Т     К  А  З  А  Н  Л  Ъ  К  
 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
предназначени за безработни младежи на възраст до 29 години включително, които са регистрирани в дирекции „Бюро по труда” и не участват в никакви форми на заетост, образование или обучение

За включване в „Обучение”

Търговски представител със средно образование
Икономист, финанси с висше образование
Технически сътрудник със средно образование
Помощник възпитател със средно образование
Шофьор, лекотоварен автомобил със средно образование и категория „В”
Общ работник

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО СХЕМА „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА” 
предназначени за безработни младежи на възраст до 29 години включително, които са регистрирани в дирекции „Бюро по труда” и не участват в никакви форми на заетост, образование или обучение

Офис мениджър със средно образование и компютърни умения
Общ работник

 Трайно незаети свободни работни места към 20.07.2017 г. 

Бюро по труда – гр. Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. 

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта http://www.az.government.bg/  е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431 / 64592. 

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 

БТ-КАЗАНЛЪК


>>>

НОВИНИ >>> КУЛТУРЕН АФИШ >>> КАЗАНЛЪК >>> ВРЕМЕТО и WEBCAM >>> ГАЛЕРИЯ >>> ОБЯВИ >>> УКАЗАТЕЛ >>> ЗА НАС >>> ВХОД >>> ВСИЧКИ НОВИНИ >>> НОВИНИ ОТ ЕВРОПА >>> ПОЛИТИКА >>> СПОРТ >>> МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ >>> ВИДЕО >>> КОНКУРСИ >>> ЕКСКУРЗИИ >>> ВАЖНИ НОВИНИ >>> ОБЩИНА КАЗАНЛЪК >>> ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК >>> ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ >>> БЮРО ПО ТРУДА - КАЗАНЛЪК >>> ТРАНСПОРТ >>> КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ >>> КАЗАНЛЪК В 360 ГРАДУСА >>> КИНО ИСКРА >>> ГАЛЕРИЯ ИСКРА 4 >>> ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ >>> МУЗЕЙ ИСКРА >>> МУЗЕЙ НА ФОТОГРАФИЯТА >>> БИБЛИОТЕКА ИСКРА >>> КЪЩА-МУЗЕЙ ЧУДОМИР >>> ДОМ ПЕТКО СТАЙНОВ >>> ЧИТАЛИЩЕ ИСКРА >>> ВОЕНЕН КЛУБ >>> ДК АРСЕНАЛ >>> ШИПКОВАТА КЪЩА >>> Е-МАЙЛ >>> РЕКЛАМНА ОФЕРТА >>> РЕКЛАМНА ОФЕРТА ИЗБОРИ 2014 >>> ИЗРАБОТКА НА САЙТОВЕ >>> ИЗРАБОТКА НА БЮЛЕТИНИ >>> БДЖ >>> АВТОБУСИ >>> Училища >>> Ясли и Детски градини >>> Спортни клубовe >>> Новини от Казанлък >>> Новини от Стара Загора >>> Новини от Павел баня >>> Новини от Мъглиж >>> Новини от НАП >>> Гледна точка >>> Казанлък крими >>> Царица Роза >>> Култура и изкуство >>> Любопитни новини >>> Интервюта >>> Кино "Искра" >>> Кино Латона Синема - Казанлък >>> Библиотека "Искра" >>> Читалище "Искра" >>> Читалище “Възродена Искра” >>> Новини от ГЕРБ >>> ФК" Розова долина"