Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 14.05.2019 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 17.05.2019 г.


БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

8

Лекари - пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, вътрешни болести, неврология и без специалност

Висше - Медицина, компютърни умения

1

Специализант по неврология

Висше - Медицина, компютърни умения

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра, компютърни умения

1

Медицинска сестра

Висше, полувисше - мед. сестра или акушерка

1

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

5

Акушерка

Висше - акушерка, компютърни умения

1

Педагог

Висше - Предучилищна педагогика

1

Учител по математика и информационни технологии

Висше - учител по математика и информатика

1

Мениджър, екип

Висше, компютърни умения

1

Кредитен специалист, банка

Средно

1

Старши експерт

Висше-строителен инженер, компютърни умения, стаж по професията

1

Счетоводител 

Висше икономическо образование - в сферата на счетоводството, 2 г. стаж в бюджетно счетоводство, владеене на счетоводни програми Терес и Конто, офис пакет

1

Счетоводител, оперативен

Висше икономическо, компютърни умения

1

Стоковед

Средно - техническа специалност, англ. език, компютърни умения, шоф. книжка кат. "В"

1

Регистратор в медицински център

Средно, компютърни умения

1

Обслужващ, магазин

Средно

3

Продавач-консултант

Средно

1

Продавач-консултант

Средно техническо

1

Касиер в магазин

Средно, опит

2

Получател, стоки в магазин

Средно

2

Работник, кухня

Средно

2

Машинен оператор шиене на облекла

Основно, желателно с опит

9

Машинен оператор, изпридане на конци и прежди

Средно, основно, начално

3

Машинен оператор, навиване на конци и прежди

Средно, основно, начално

1

Апретурист-бояджия, влакна

Средно, основно, начално

1

Секционен майстор

Средно - технически умения

1

Електромонтьор

Средно професионално, 3 год. стаж

10

Електротехник, промишлено предприятие

Средно професионално, 3 год. стаж

10

Зидаромазач

Основно, 3 год. стаж

5

Електрозаварчик

Средно, квалификация, опит

5

Шлосер 

Средно, опит

1

Шлосер 

Средно, основно, 3 г. стаж

2

Шлайфист

Основно

5

Машинен оператор производство на експлозивни вещества

Средно

7

Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

Средно

6

Електромонтьор

Средно - ел. монтьор

2

Монтьор, електронно производствено оборудване

Средно

9

Монтьор, металообработващи машини

Средно техническо - машинен монтьор

3

Стругар

Средно, технически умения

3

Стругар

Средно

1

Фрезист

Средно

6

Настройчик на ММ с ЦПУ

Средно техническо, 2 г. стаж

10

Машинен оператор, металорежещи машини

Средно

19

Монтажник, изделия от метал

Средно

1

Машинен оператор, металорежещи машини с ЦПУ

Средно

6

Оператор преса за метал

Средно

25

Работник, сглобяване на детайли

Основно, начално

3

Работник, сглобяване на детайли

Средно, основно, фирмено обучение

1

Шофьор, автобус

Основно, кат. "Д"

1

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно, шоф. книжка кат. "ДЕ", 2-3 год. стаж

2

Тракторист

Средно, основно, квалификация "тракторист", кат. "Ткт"

2

Шпакловчик

Средно, желателно с опит

1

Тапицер

Средно, стаж

1

Машинен оператор, шиене на тапицерия

Средно

1

Заварчик

Средно, правоспособност за заварчик, стаж

4

Зареждач, материали

Без изисквания

1

Общ работник

Без изисквания

2

Общ работник

Средно, основно, шоф. книжка кат. "В"

10

Сезонен работник, земеделие

Без изисквания

 ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" КАЗАНЛЪК 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Учител на деца със специални образователни потребности

Висше - специална педагогика, ресторантьорство

8

Сервитьор

Средно 

3

Сервитьор

Средно, 1 г. стаж

6

Камериерка

Средно, 1 г. стаж

2

Готвач

Средно, 1 г. стаж

15

Пълнач

Без изисквания

5

Работник, консервна фабрика

Без изисквания

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 17.05.2019 г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. 

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592. 

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 
Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 17.05.2019

Автобусно разписание:Виж