Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 25.02.2020 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 25.02.2020 г.


БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

3

Лекар образна диагностика, нефрология, вътрешни болести

Висше - Медицина и специалност

2

Лекар без специалност

Висше - Медицина - без специалност

1

Специализант по анестезиология и интензивно лечение

Висше - Медицина

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

5

Акушер

Висше - Акушерство

1

Фармацевт магистър

Висше, магистър-фармацевт

1

Помощник-фармацевт

Висше, помощник-фармацевт

1

Главен счетоводител

Висше икономическо, стаж от 2 до 5 г. работа със счетоводни продукти

1

Икономист, приходи с НЗОК

Висше, средно, много добри компютърни умения, комуникативност, прецизност и концентрираност

1

Консултант, поддръжка на софтуер

Висше икономическо, владеене на счетоводен софтуер

1

Старши експерт "Инвестиционни проекти"

Висше - Архитектура, Строителство, Геодезия или друга инженерна специалност, компютърни умения, минимум 1 година стаж по специалността и/или публичен сектор

2

Обслужващ, магазин

Средно, основно

1

Продавач-консултант в сектор "Машини"

Висше, средно техническо

1

Помощник-готвач

Средно, квалификация или опит

2

Настройчик на ММ с ЦПУ

Висше, средно техническо, компютърни умения

2

Машинен оператор, шиене на облекла

Средно, 1 год. стаж

2

Заварчик

Средно, сертификат  DIN, 3 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, сърбохърватски, полски или руски език

2

Заварчик

Средно, квалификация за заварчик на СО

1

Секционен майстор

Средно, технически умения

1

Електротехник, строителен

Средно, основно, квалификация за електротехник или електромонтьор, 1 г. стаж

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, 1 г. стаж

1

Стругар

Средно, 3 г. стаж по професията

1

Машинист, многокофов багер

Средно, кат. С

5

Машинен оператор изпридане на конци и прежди

Основно, начално

3

Мияч, превозни средства

Основно, начално

2

Общ работник

Средно, шоф. книжка кат. "В"

 СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Учител по технологии и предприемачество и икономически дисциплини

Висше - учител по технологии и предприемачество и икономика

 ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" КАЗАНЛЪК 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Учител по математика - лекторски

Висше - учител по математика

1

Учител по музика - лекторски

Висше - учител по музика

1

Рехабилитатор

Висше - Терапия и рехабилитация, физиотерапия

1

Вътрешен одитор

Висше - Финанси, сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор

1

Банков служител, касиер

Средно, компютърни умения

1

Рецепционист, хотел

Висше

1

Аргончик

Средно, правоспособност за заварчик

7

Работник, консервна фабрика

Без изисквания 

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 25.02.2020 г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. 

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592. 

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 
Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 21.02.2020


Автобусно разписание:Виж