Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

С Решението на Търговския арбитражен съд НЧ "Искра-1860" изнудва общинското ръководство

На снимката: Протест на актьорите от Общински театър "Л. Кабакчиев" срещу избирането на Диана Рамналиева за директор - 2012г

Отново пламнаха искри в отношенията театър - читалище. Този път ябълката на раздора е решението на Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация, че театър "Любомир Кабакчиев" дължи на НЧ "Искра-1860" сумата от 56292,92 лв. за наеми, консумативи, инвентар за периода 11.04.2012 г. до 10.12.2013 г., което се базира на подписано на 11.04.2012 г. споразумение между тогавашния директор на театъра Атанас Чопов и председателя на настоятелството на НЧ "Искра-1860" Васил Самарски. Според Председателя на ОБС - Казанлък Николай Златанов това споразумение е обществено неприемливо и противоречащо на морала и добрите нрави, тъй като касае предоставянето под наем на сцена, гримьорни и театрален реквизит в сградата на читалището за срок от 3 години.

 

 

На снимката: Премиерата на театър "Любомир Кабакчиев" - пиесата "Между два стола" - 15.11.2013 г.

Споразумението е подписано само месец преди освобождаването на Чопов като ръководител на театъра, когато вече тече конкурса за избор на нов директор. Васил Самарски контрира пред медиите този аргумент с тезата, че Атанас Чопов също е участвал в конкурса и е бил класиран на второ място, а споразумението е подписано за срок от 3 години, независимо кой ще спечели конкурса. Всички си спомняме колко трудно бе допуснат новия директор на театъра да встъпи в длъжност, стачката в театъра, флашмобите и шумните протести през лятото на 2012, които част от колектива на театъра провеждаше, защото не бяха съгласни с избора на Диана Рамналиева. Същото отношение на тези хора, които бяха свързани със самото читалище, се проявяваше и към комисията за предаване на имуществото на театъра назначена от кмета. В свое интервю Самарски казва че "Ние не сме изгонили театъра от читалището, а на тях им е било наредено от сегашното общинско ръководство да се махнат от сградата." Само че фактите говорят друго.  С решение на ОбС на театъра е предоставена сграда за безвъзмездно ползване, именно заради непосилния наем, който читалището иска. Освен това ръководството на културната институция, обяви конкурс за използване под наем на сцена и зала за представленията. В този конкурс участваше равнопоставено с другите кандидати и читалище "Искра", искайки отново висок наем на час. След преглед на офертите тогава най-изгодното предложение беше на Военния клуб.

На снимката: Васил Самарски -председател на настоятелството на "НЧ "Искра-1860" на пресконференция пред местните медии

Основната теза на настоятелството на НЧ "Искра-1860" за подписването на това споразумение и искането на високи наеми от театъра и Общинска библиотека "Искра" е "финансовото обезкръвяване" на формациите към читалището. Бяха изтъкнати факти, че 35 човека са били съкратени и са се регистрирали като безработни, че ръководителите на формации получават минимално възнаграждение за къртовския труд, който полагат и че средствата от субсидията не достигат. Вярно е, че парите за читалищните субсидии са малко, но в общината има още 18 читалища, които също провеждат дейност. Новия начин за разпределение на общинската субсидия бе възприет с консенсус и компромиси от страна на другите читалища и те не са спрели да работят. Но „НЧ "Искра-1860" е най-старото, най-доброто, с най-квалифицираните ръководители, с най-много имоти и с най-много успехи на формациите у нас и в чужбина.” Именно затова то трябва да получи лъвския пай от субсидията. На практика тези аргументи на Васил Самарски са доста преувеличени.  За хората, следящи културния живот в града се вижда че НЧ "Искра-1860" почти не участва в него. В изключителни случаи част от формациите се включват в различните прояви и празненства. На въпрос защо е така, председателят на читалище "Искра" отново се оправдава с липсата на средства. За да се избегнат плащането на високи наеми от библиотеката и театъра за ползване на сградата на читалището на среща на кмета с останалите ръководители на настоятелства беше решено НЧ "Искра" да получи цялата предвидена субсидия от 50 000 лв за читалищни дейности. Сега се твърди, че тези пари не са преведени, тъй като получаването им е обвързано с предоставяне на имуществото на театъра, което се съхранява в сградата на ул. „Искра”. Неполучаването на тези пари е истинската причина за завеждане на дело в Търговския арбитражен съд.
Претенциите на читалище "Искра" наистина са неморални, тъй като по този начин се изнудват общината, театъра и библиотеката да финансират дейността на колективите, като се ощетяват останалите читалищни формации. В другите такива институции също има квалифицирани преподаватели, талантливи хора и добри състави, които активно участват в културния живот на Общината. Тези формации имат нужда от средства за тяхната дейност. Не може да се наливат пари единствено в "Искра" заради традициите и успехите от миналото. Васил Самарски се аргументира, че ако се приравни НЧ "Искра-1860" с другите читалища, то настоятелството ще намери средства за да продължат дейността колективите, използвайки пазарния принцип, но това щяло да наруши основните цели на институцията и нейните обществени, културни и просветителски функции.

На снимката: Сградата на НЧ "Искра-1860", където се помещаваше и театъра до август 2012 г.

Общинските съветници отложиха приемането на декларацията, за да могат страните по споразумението да седнат на една маса и да се разберат. Безспорно това е крачка напред в решаването на кризата  читалище - театър. Какво ще се случи на тези преговори ще разберем в бъдеще. Но всичко казано дотук доказва, че самото споразумение между общинската и просветната институция е сключено с една единствена цел: изнудване на ръководството на община Казанлък за повече пари, които да се дадат приоритетно само на НЧ "Искра-1860". И това не е "въпрос на политическо решение на управляващите общината в момента" (както твърди Васил Самарски), а по-скоро на безусловен компромис от страна на НЧ "Искра-1860" и реална преценка на положението на всички читалища. Недопустимо е да се злоупотребява с общинска собственост, с цел облагодетелстване на една институция за сметка на друга.

Радио Севтополис

 

coronavirus.bgloading...