Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Община Казанлък организира семинар по програма „Еразъм +“Община Казанлък, в партньорство с Европейски информационен център ,,Европа директно-Стара Загора“, организира информационен семинар по повод стартирането на новата европейска програма ,,Еразъм +“ в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Програма „Еразъм +“ обединява досега действащите програми ,,Младежта в действие“ и ,,Учене през целия живот“ и техните подпрограми. Целта на програма ,,Еразъм+“ е да се подобрят уменията и пригодността за трудовия пазар и да се подпомогне модернизацията на системите на образование и обучение и на дейностите, насочени към младежта.
Семинарът ще се проведе на 17 и 18.01.2014 г. с начало 10.00 часа в конферентната зала на хотел ,,Палас“. Лектор на семинара е Георги Филипов - асистент в информационен център на Представителството на Европейската комисия в България.  На всеки участник ще бъде издаден сертификат за участие в семинара.

Информационен семинар по програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт - "Еразъм+"
17 -18.01.2014 г., конферентна зала на хотел „Палас“, ул. “Петко Стайнов“ № 9

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

 

  • 17.01.2014 г. /петък/


09:30 - 10:00 - Регистрация

10:00 - 10:10 - Откриване  - г-ца Лилия Цонкова, зам.-кмет на Община Казанлък

10:10 - 10:40 - Изборите за Европейски парламент 2014 г. - г-н Константин Стоянов, координатор Европейски информационен център Европа директно –  Стара Загора

10:40 - 12:30 - Информационен панел - Представяне на програмата „Еразъм +“ 2014 -2020 г., преглед на програмата „Учене през целия живот „ 2007 -2013 г., г-н Георги Филипов, асистент в Информационния център на ЕС, гр. София

12:30 - 14:00 - Почивка

14:00 – 15:30 - Обучителен панел, Разработване на европейски проект. Симулационни игри
г-н Георги Филипов, асистент в Информационния център на ЕС, гр. София

15:30 - 16:00 - Кафе пауза

16:00 – 17:00 - Разработване на европейски проект. Симулационни игри /продължение/, г-н Георги Филипов, асистент в Информационния център на ЕС, гр. София

  • 18.01.2014 г. /събота/


10:00 - 10:30 - Представяне на добри практики от програма „Еразъм“, г-н Георги Филипов, асистент в Информационния център на ЕС, гр. София

10:30 - 11:00 - Представяне на добри практики от програма  „Младежта в  действие“  и „ Европа за гражданите“, г-н Виктор Кънчев, Главен експерт “Международно сътрудничество и проекти“ – Община Казанлък

11:00 - 11:30
- Представяне на добри практики от програма „Коменски“ и „е –Twinning“, г-жа Наташа Джуркова, зам.-директор по учебната част в СОУ „Екзарх Антим I“ , гр. Казанлък

11:30 - 12:00 - Връчване на сертификати за участие в информационния семинар

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: