Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Стартира конкурсът за проекти по Национална кампания „За чиста околна среда“

На 20 януари 2014 г. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) откри нова сесия на конкурса по Национална кампания „За чиста околна среда“ за 2014 г. на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Право да участват в конкурса имат:

·         Общини и кметства – с проекти на стойност до 10 000 лв.

·         Училища, детски градини, обединени детски комплекси – с проекти на стойност до 5000 лв.

Срокът за депозиране на проектни предложения в деловодството на ПУДООС е  21.02.2014 година.

Условията за участие, изискванията към проектите и критериите за оценка са посочени в Приложенията в прикачените файлове.

Информация  за кампанията може да се намери на сайтовете на МОСВ и ПУДООС.

 

coronavirus.bgloading...