Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


До 31 януари може да бъде променен вида на осигуряването

Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя  за всяка календарна година след подаване на декларация по утвърден образец. Срокът за подаване на документа е 31 януари 2014. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. Те могат да изберат да внасят осигурителните си вноски на по-висок процент и  да се ползват от всички осигурени социални рискове (болнични) без трудова злополука и професионална болест и безработица. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.

Напомняме, че при започване или възобновяване на трудовата дейност, самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация в компетентния офис или дирекция на НАП в срок до 7 дни. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година, същите не могат да променят избрания и деклариран вид осигуряване. Той може да се променя за всяка календарна година само с подаването на декларация по образец, в случая до 31 януари 2014 г. Декларациите се подават в офисите на НАП лично или чрез  упълномощено лице, или по пощата с обратна разписка.

Самоосигуряващите се лица дължат ежемесечно осигуровки, които се внасят до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят (пример осигуровките за м.януари се внасят до 25 февруари). Вноските се плащат задължително по ЕГН на лицето, а не по Булстат.
Лицата, които не са осигурени на друго основание (например трайно безработни, които не получават обезщетения от Бюрата по труда и не се осигуряват от държавата, студенти над 26г. и др.) заплащат за своя сметка към бюджета здравноосигурителна вноска от 16,80лв. Тя се внася също до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, при условие че лицето е подало еднократно декларация образец 7 .
Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна или на място в Офисите ни в Стара Загора и Казанлък

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж