Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Декларираме получени и дадени заеми над 10 000 лв.

И тази година в годишната декларация за облагане на доходите ще се декларират получените и предоставени заеми.
Задължението не включва отпуснатите банкови кредити.
Важно е физическите лица да не забравят да декларират получените или предоставени от тях заеми, в случаите когато имат:
1.    Получени през 2013 г. парични заеми (без кредити от банки), ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2013 г. част от тях са непогасени.
2.    Непогасените остатъци по получени парични заеми в периода от 2008 г. до 2013 г. (без кредити от банки), ако общият размер на остатъците към 31 декември 2013 г. е над 40 000 лв.
3.    Предоставени парични заеми  през 2013 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на 2013 г. част от тях са непогасени.
4.    Непогасените остатъци по предоставени парични заеми в периода от 2008 г. до 2013 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2013 г. е над 40 000 лв.
Физическите лица, които са дали или получили заеми отговарящи на горепосочените критерии, декларират стойностите им в специална графа от данъчната декларация за доходите. Същите следва да подадат декларациите си до 30 април 2014г., независимо от това, че някои от тях са получавали доходи само от трудови правотношения.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж