Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Две нови доброволки в гр. Казанлък

Аманда Одел на 22 години от Швеция и Франциска Хохе на 20 години от Германия са новите доброволки на МЦР-Взаимопомощ по проект „Приятелство в кутия”, финансиран по програма „Младежта в действие” от НЦЕМПИ. Доброволките по европейска доброволческа служба на ЕС ще подпомагат дейностите за 8 месеца на Дневен център за деца с увреждания, Дом за стари хора 3 и МЦР-Взаимопомощ в града ни.

В Казанлък до юни остават и двете испански доброволки Лурдес Ескрибано на 24 години и Анхела Тортола на 28 години, които пристигнаха по проекта през октомври 2013 г.

Проектът дава възможност на участващите доброволци да бъдат включени в ежедневната дейност на младежката организация и нейните партньори, насочена към  формиране на толерантност и емпатия към различните сред децата и промяна на нагласите в общността към хората с увреждания, възрастните хора и повишаване имиджа на местните институции и организации. Целта е, чрез различни дейности и арттерапевтични занимания на доброволците в организациите партьори да се работи системно за възпитаване у децата на способност да приемат разликите и отправяне на послание за приятелство към останалите деца. Доброволците имат възможност да научат повече за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда и съпътстващите ги проблеми. Те работят с възрасните хора за да развият идеята на посрещащата организация МЦР-Взаимопомощ, в кампанията от 2012 година за толерантност между поколенията в работата с ръководството на Дом за стари хора номер три в гр. Казанлък за осъзнаване на идеята, че възрастните хора не са били по различни от нас и ние един ден ще станем като тях.

През 2012 като част от тази кампания МЦР-Взаимопомощ,Юнаитед авангард артист от НЧ ”Възродена искра”, Община Казанлък и домовете 1 и 3 отпечатаха Календар с дванадесет фотуса на Румен Сомов, в които ролите на младите и възрастни хора бяха разменени. Тази година ще бъде издаден и втори такъв календар в края на 2014 г. , за който ОбС Казанлък гласува средства по Младежкия календар на Община Казанлък. Така двете доброволки от Германия и Швеция ще имат възможност да участват в работата по него, като продължат традицията на доброволците, участвали по първия календар от Полша и Словакия.

Проектът разглежда младежките инициативи на ЕС като средство за подпомагане на инициативността и мотивацията на гражданите и повишаване умението на младия човек за адаптивност и работа с деца в неравностойно положение, за толерантност към възрастните. Организиране на срещи с различни специалисти в области, които вълнуват ЕДС доброволците и могат да подпомогнат работата им и популяризирането на проекта чрез издаване на електронен бюлетин «ДоброволциТЕ».

Същността и съдържанието на проекта, като цяло са в основата за насърчаване на   европейското сътрудничество в младежката сфера. Разпространение на ЕДС философията в местната общност и насърчаване на младите в участие по програмите на ЕС.

 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: