Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


НАП подсещат по телефона за неплатени данъци

127 юридически лица, които не са платили декларираният от тях корпоративен данък, ще получат обаждане от НАП през следващите дни. Директорът на Офиса на НАП в Стара Загора провежда лични срещи с 30 от по-големите длъжници. На тях се обсъждат възможностите за обезпечаване на дълговете, включително плащане на части по индивидуални погасителни планове. От фирмите се очаква да платят в двуседмичен срок или  да предоставят имущество, с което да гарантират задълженията си и да сключат споразумение за плащане на части.
Междувременно 892 регистрирани по ЗДДС фирми в Област Стара Загора имат повече от 3 невнесени месечни вноски за данъка върху добавената стойност. Законът предвижда възможност те да бъдат дерегистрирани по ЗДДС, ако не платят. Дерегистрацията по ЗДДС е процедура, която може да засегне неблагоприятно търговските дружества, защото ги лишава от възможността да начисляват данъка при доставките си, респ. ограничава  правото на данъчен кредит на техните контрагенти. Друга последица от прекратяването на ДДС регистрацията е, че се начислява и внася в бюджета данък за всички налични активи.

Резултатите от изминали кампании са доказали, че телефонният контакт и личните срещи са ефективен и евтин метод за насърчаване на клиентите да покрият дълговете си към бюджета. Данните сочат, че след телефонен разговор над 70% от длъжниците  внасят задълженията си в уговорения срок.

Отношението на служителите на НАП е партньорско и полагаме максимум усилия да не препятстваме работния процес на фирмите, така че разчитаме на пълното съдействие от засегнатите лица, за да се намери най-доброто решение и за двете страни.

Обръщаме внимание, че всички дължими суми по забавени плащания, глоби или съставени актове се плащат по банковите сметки на структурите на НАП. Лицата следва да се осведомят и за актуалния размер на начислените лихви за забава, преди да внесат суми по сметките на НАП, за да няма разминавания в данъчно–осигурителните им сметки. Информацията е достъпна и от интернет страницата на НАП в Интернет при условие,че лицата имат ПИК или разрешение за пълнен достъп до Е-услугите активни с електронен подпис.

информация: Мариета Добрева

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж