Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


До края на юли е крайният срок за подаване на декларация за авансов данък

31 юли е крайният срок за подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и по чл. 201 от ЗКПО от: самоосигуряващи се лица, включително земеделски производители, наемодатели и фирми - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда определен в закона. Над 3000 са лицата в старозагорска област, които се очаква да подадат своите декларации до края на месеца. В нея се посочва размера на данъците, които са удържани при изплащането на нетрудови възнаграждения, както и дивидентите в полза на физически и юридически лица.
В случаите, когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, декларацията се подава от лицето придобило дохода. Не се посочва единствено удържаният данък за доходи от трудови правоотношения.
Лицата задължени да удържат и внасят данък при източника декларират дължимия данък за тримесечието с подаването на горепосочената декларация, в срок до края на месеца следващ тримесечието. За доходите получени през месеците април, май и юни, декларацията се подава до 31 юли 2014г.

В най-масовия случай декларацията по чл.55 (образец 4001)  се подава ако:
- сте наемодател и отдавате помещение под наем на друго физическо лице трябва да декларирате в декларацията по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и внесете дължимите авансови вноски до 31 юли;
- сте самоосигуряващо се лице подавате декларация за авансовия данък за доходите получени през второто тримесечие на 2014г. (по чл.55 от ЗДДФЛ);
- сте земеделски производител подавате декларация за авансовия данък за доходите получени през първото тримесечие на 2014г. (по чл.55 от ЗДДФЛ), и ако сте реализирали селскостопанска продукция, или сте получили субсидии, т.е. имате приходи от дейността;
Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително и общините.
Горепосочената декларация се подава в офисите на НАП, лично или чрез упълномощено лице, по пощата с обратна разписка, или по интернет подписана с електронен подпис. Срокът за плащане на данъка е и срока за подаването на декларацията - 31 юли 2014г.
Повече информация за попълване на декларации, плащане на данъци и други може да бъде получена на телефона за информация на НАП: 0700 18 7000700 18 700, на цената на градски разговор.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: