Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Предлагат промени в правилника за дейността на ОбС – Казанлък

Промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет в Казанлък ще предложи на предстоящата сесия утре председателят на местния парламент, предаде кореспондент на радио „Фокус" - Велико Търново.

Според проекта за решение трябва да се изберат не един, а двама заместник-председатели по предложение на председателя на Общинския съвет, като заместниците се избират с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници. Според проекторешението пълномощията на председателя и заместник-председателите на местния парламент се прекратяват предсрочно при подаване на оставка или трайна невъзможност, или системно неизпълнение на задълженията си като такива за повече от три месеца. Предлага се още при участие на председателя на Законодателния орган в разискванията по даден проект за решение, заседанието да се ръководите от негов заместник, определен от председателя. Според проекта за решение председателят на Общинския съвет за времето на отсъствието си се замества от определен от него заместник-председател и в този случай заседанието се води от заместник-председателя, определен от председателя. В проекторешението се посочва още, че заместник-председателите изпълняват правомощията на председателя на Местния парламент при негово отсъствие, по разпределение, извършено от председателя.
Проектът за решение предстои да се разгледа на редовното заседание на Общинския съвет в Казанлък утре, при начален час на сесията 09.00 часа в зала „Инфра".
Дневният ред включва още няколко точки, относно: промяна на наредба 30 за кратковременното паркиране, замяна на общински имот с имоти частна собственост, проект за решение за осигуряване на средства от бюджета на община Казанлък за съфинансиране на дейността към Ангиографски център към "МБАЛ - Казанлък" ЕООД относно сектор "Инвазивна кардиология" и други.

 

30 юли 2008 |  Радио "Фокус " - Велико Търново
Деница ГЕОРГИЕВА

 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: