Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Община Казанлък кандидатства с два проекта по ОПАК

Община Казанлък кандидатства с две проектопредложения по Оперативна програма „Административен капацитет”, научи кореспондент на радио „Фокус”-Велико Търново . Първото проектопредложение „Добро управление в Общини Казанлък, Раднево, Мъглиж, Чирпан, Опан, Братя Даскалови, Николаево, Гурково, Павел баня чрез подобрени мерки за публичност, прозрачност и отчетност” е по подприоритет 1.2. на ос І – „Прозрачна и почтена администрация”. Община Казанлък кандидатства в партньорство с общини: Раднево, Мъглиж, Чирпан, Опан, Братя Даскалови, Николаево, Гурково и Павел баня.
Второто проектопредложение е „Изграждане, укрепване и повишаване капацитета на общинските администрации за участие в процесите на формиране и прилагане на публично частно партньорство” и е по подприоритет 1.4. на ос І – „Администрацията – партньор на бизнеса”. По това проектопредложение казанлъшката община кандидатства в партньорство с общините: Сопот, Карлово и Павел баня.
По същия подприоритет, Община Казанлък е партньор на общини Габрово, Ловеч и Видин в проектопредложение ”Българската Община – надежден и равноправен партньор на бизнеса”.

Радио "Фокус - Велико Търново
Деница ГЕОРГИЕВА

 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж