Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Старт на три проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”


 От началото на месец август в община Казанлък стартира изпълнението на три проекта в областта на предоставянето на социални услуги с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, схема „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” на обща стойност близо 270 000 лева.
В рамките на проектите ще бъде предоставяна социалната услуга „Домашен помощник” на около 150 от нуждаещи се в общината – както в град Казанлък, така и в другите населени места. Петдесет и седем души ще бъдат наетите домашни помощници за срок от 12 месеца.
Проектите са партньорски между Община Казанлък, фондация „Надежда 2003” и „Хоспис Пресвета Богородица”, като вече стартира първото обучение на домашните помощници. В ход е и набирането на потребители, все още има незапълнени места за асистенти.
По проект „Независимост и социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Казанлък” водеща организация е Община Казанлък, партньор – фондация „Надежда 2003”. Стойността на проекта възлиза на 89 315,60 лева.
Водеща организация по проект „Високо качество на живот чрез социални услуги за жителите на община Казанлък” (договор № BG 051РОО1/07/5.2-01/D01/0063) на обща стойност 89 332 лева е „Хоспис Пресвета Богородица”, а по проект „Услугата Домашен помощник за нуждаещите се от община Казанлък” (реф. № BG 051РОО1/07/5.2-01/D01/0020) на обща стойност 89 212,90 лв. И по двата проекта Община Казанлък е партньор.
 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж