Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Становище на кмета Стефан Дамянов за прилагане принципите на пряката демокрация в управлението

 Проект на Правилник за прилагане принципите на пряката демокрация в управлението на Община Казанлък представи кметът Стефан Дамянов пред медиите и пред кметовете на населените места. Първият етап на тази програма вече се реализира, а втората част в проектен вид бе внимателно изслушан от журналисти и кметове.

Вторият етап на общинската програма за местно самоуправление е насочена към повишаване самоинициативата на населението в кварталите на града. В това направление следва да се създадат условия за по-активно въвличане на населението в процеса на вземане и изпълнение на решения, касаещи благоустрояването, хигиенизирането, изграждането и опазването на инфраструктурата, културата, отдиха, екологията и други въпроси от местно значение. За прилагане на принципите на пряката демокрация в управлението на кметствата и кварталите на града програмата включва изграждане на Обществен съвет по местно самоуправление като помощен консултативен орган на кмета на Общината с широка представителност на кметствата, кварталите, държавните и обществените органи и организации. Главна негова задача ще бъде да формира ново отношение на местната власт от всички нива към гражданите и да обсъжда и подпомага решаването на важни за малките общности въпроси – бюджет, инвестиционни програми и проекти, инфраструктура и др. Така очертаната рамка на децентрализация определя параметрите на нов подход в управлението на Община Казанлък с участието на нейните жители.
За реализирането на тази програма се необходими няколко стъпки, чрез които да се осъществява връзката между отделните нива. Кметът на Общината изгражда и председателства Обществен съвет по местно самоуправление с представители на обществени организации и институции.  Висш орган на местното самоуправление в квартала и населеното място е Общото събрание, членове на което са всички жители на квартала или населеното място.  Общото събрание на квартала може да избира свое оперативно ръководство, Районен обществен съвет (РОС).  Представители на РОС участват в Обществения съвет по местно самоуправление.
Правилникът заедно с районирането на  кварталите в 6 зони като проект бе представен на кметовете на населени места, а до15 септември ще бъде представен за публично обсъждане.

Информация: Община Казанлък 

 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж