Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

В Казанлък се открива Дневен център за деца с увреждания

 На 22 август от 11.00 часа в ДГ N 11 “Слънце”, намираща се в ж.к. “Изток” в Казанлък, се открива официално Дневният център за деца с увреждания.

Проектът се финансира от Европейския съюз по Програма ФАР и от националния бюджет. Неговото изпълнение започна на 1 април 2008 г. Стойността му е 134 466.75 €, от които 100 799.66 € е финансиране по Програма ФАР и 33 667.09 € е национално съфинансиране. Водеща организация по проекта е Община Казанлък с партньор Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” - Казанлък. Проектът ще се изпълнява в продължение на 12 месеца.Той има за цел предотвратяване на изоставянето и настаняването в специализирани институции на деца с увреждания от 3 до 18-годишна възраст и преодоляване на социалната изолация на семейства с деца с увреждания чрез предоставяне на комплекс от услуги – дневни грижи, възстановителни и рехабилитационни услуги, семейно консултиране и подкрепа. В полза на децата към Дневния център ще работи 17 членен екип: директор, логопед, психолог, арттерапевт, рехабилитатор, 5 социални педагози, 5 детегледачки, домакин и шофьор. Сдружение ”Бъдеще за България” анкетира деца с увреждания, живеещи на територията на Община Казанлък. Съвместно с експерти от отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” от всички анкетирани деца ще бъдат определени 24, колкото е капацитетът на центъра, които ще ползват дневните грижи. Други 10 деца с физически увреждания ще могат да посещават по график кабинета по рехабилитация.  Към 21 август т.г. Дирекция “Социално подпомагане” е издала направления за общо 20 деца, в т.ч. 15 за дневна грижа и 5 за почасова рехабилитация. Ръководител на проекта е д-р Ивелина Панова, а директор на центъра – Веска Мараджиева.

Информация: Община Казанлък 

 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж