Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Позиция на БСП Казанлък, която до момента е подписана от над 350 социалисти

БСП - Казанлък

Позиция на БСП Казанлък, която до момента е подписана от над 350 социалисти можете да прочетете тук:ДО
НС НА БСП
ОПКК
СОФИЯ


П О З И Ц И Я 

на социалисти, членове на Общинската организация на БСП КазанлъкУважаеми другари,

Социалистите от Общинската организация на БСП Казанлък са сериозно обезпокоени, обезверени и демотивирани от решението на НС на БСП от 24 . 02. 2018 г., за провеждане на пълен цикъл отчети и избори. Считаме, че този тенденциозен акт на НС  е приет на база на безпочвените и фалшиви обвинения на някои членове на партията, желаещи да поставят организацията под контрол. Информацията на работната група, изнесена пред НС от Вяра Емилова, не отговаря на действителното организационно състояние на 126 – годишната Казанлъшка организация. Не бяхме потърсени от Ръководството на БСП , за да уточним фактите. Осем месеца след проверката този доклад не бе споделен  нито с ОбС на БСП Казанлък, нито с партийния актив на организацията . Този „таен” доклад беше прочетен пред НС и пред ОблС, но пред ОбС на БСП Казанлък не!

Смятаме, че  ИБ и НС  без  сериозни и обективни основания подкрепя едно малцинство от Общинската организация, което с явната подкрепа на някои висши другари, системно в продължение на повече от две години нарушава Устава на партията, не  участва в организационно – политическита дейност на организацията, не желае да се проведе принципен и конструктивен диалог  за преодоляване на различията, с публичните си изяви и клеветнически изявления уронва авторитета на Партията сред обществеността на Казанлък. НС вместо да осъди такова поведение, с решението си наказва мнозинството от над 50 организации, които активно работят за БСП, доказали са с дейност своето съществуване и членски състав,  редовно отчитат членския си внос.

Трудно можем да приемем включване на Донка Симеонова в работната група, тъй като тя на заседанието на НС зае тенденциозна, а не обективна позиция. С действията си тя подкрепя тази група, която разбива единството на Казанлъшката партийна организация. Дребен детайл е,  че тя  е председател на партийна организация, която също не е отчитала в ОбС членски внос за 26 месеца. Това предполага противоуставна предрешеност и обреченост  на отчетно – изборната кампания. Нейното включване и натиска върху социалистите и организациите предопределя и желания резултат в тази кампания – Малцинството да поеме ръководството над мнозинството.

Отново заявяваме, че Казанлъшката партийна организация в лицето на над 850 члена от различни поколения е единна и не е разделена на стари и млади. Под ръководството на легитимно избраните органи  се осъществява активна  политическа и организационна дейност и това  издига  нейния авторитет и влияние в Община Казанлък. За периода април 2017 г. – февруари 2018 година са проведени над 40 мероприятия, свързани със съхраняването на културно-историческата памет на Партията, Общината и страната, а също и три цикъла на организационно-политически срещи с членовете на ОПО и клубовете.
Предхождащият този акт на натиск върху Казанлъшката партийна организация не е изключение, но  настоящият минава всякакви принципи и норми на Устава. Предприетите действия от страна на НС не могат да бъдат тълкувани по друг начин, освен като разправа с Казанлъшката партийна организация, заради заявявани позиции по редица принципни въпроси.

Въз основа на гореизложеното изразяваме своя протест срещу това решение, което създава напрежение сред по-голямата част от социалистите и организациите в Общината. То ще нанесе тежки поражения на организацията, ще доведе до сериозно дестабилизиране на структурите и до отлив на членове и симпатизанти. Резултатът ще бъде отново спечелване на местните избори от ГЕРБ.

Настояваме НС на БСП да преразгледа позицията си спрямо Казанлъшките социалисти  в съответствие с Устава и демократичните принципи на Партията.

06.03.2018 година

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: