Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Бюджет 2019 на Община Казанлък е приет

04.02.2019 - ОбС сесия

Общинският съвет в Казанлък прие на второ четене бюджета на Общината за 2019 г. на свое заседание днес в зала „Инфра”. Общата стойност на Бюджета за 2019 г. е на стойност 58 618 958 лева или с над 8 милиона лева повече от миналогодишния. Целите, поставени за изпълнение от Общината са много и във всички сфери на дейност. 
Новият Бюджет продължава Общинските политики за подобряване на инфраструктурата в детските градини и училищата. След почти изцяло обновени училища и детски градини на територията на общината, през 2019г. са предвидени средства за реконструкция на ОДЗ №17 и ОДК“Свети Иван Рилски“ в Казанлък. Ще се работи по обновяване на дворните пространства и уредите за игра на деца от детските градини и ясли, ремонти на училищните спортни салони.

Ремонт на сградата на най-голямото здравно заведение за извънболнична помощ ДКЦ „Поликлиника Казанлък“ЕООД е сред приоритетите, с предвидени 907 733 лв. по линия на Националния доверителен екофонд и 15% съфинансиране от общинския бюджет - 136 160 лв.

Извън задължителните промени по данък „МПС“, с минимални ставки за Казанлък, промени в данъците и таксите на казанлъчани няма да има  през 2019 година. За гражданите и юридическите лица промяната в Такса „Битови отпадъци“ ще бъде поета с дофинансиране от местни дейности в рамките на 549 796 лв. заради повишените отчисления на тон отпадък, който през 2019г. ще бъде 57 лева.

Повече средства са заделени за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа и на тротоарите, както и възстановяване на съществуващите велоалеи и изграждане на нови.

Предстои изграждането на нови междублокови пространства и въвеждане на модерни екологични електробуси по първи етап от проекта за „Интегриран градски транспорт”.

Новият Бюджет предвижда завишен контрол за спазване на обществения ред в източната част на града. Ще бъде изградено видео наблюдение на източната част на града. За подобряване на контрола от страна на общинската администрация за спазването на общинските наредби е предвидено разкриването на 5 щатни работни места.

По думите на кмета на община Казанлък Галина Стоянова, „С тазгодишния Бюджет на Община Казанлък си поставяме за цел още по-доброто стопанисване на общинската собственост, така че тя да носи дълготрайни приходи и да има социална полза за жителите.”.

Като атрактивен туристически продукт Община Казанлък ще работи за привличане на европейски средства и реализация на проекта „Света на траките”, който обединява културно-историческото наследство на Долината на розите и на тракийските царе.

През 2019г. предстои реализацията на няколко социални проекта, най-големият сред които е  изграждането на единствения по рода си в региона Дневен център за хора с деменция.

Общинските съветници гласуваха повишаване на доходите в различни сфери на общинските дейности. С 10% средно ще бъдат увеличени заплатите в Общинска администрация, общинското предприятие „КД и ПИС“, 5-те звена към Общинската администрация се включват и културните институти, социалните дейности – „Домашен социален патронаж“.

Галина Стоянова отбеляза, че Община Казанлък никога не е завършвала с толкова голям преходен остатък от местни дейности. „Преходният остатък на Община Казанлък в местни дейности от 2018 година е над 4 млн. лева, в това число, отпуснатите с Постановление на Министерски съвет 1 750 000лв. за Казанлък, преходния остатък от държавна дейност е над 2 милиона лева.”, посочи Стоянова.

„Предлагаме Бюджет на стабилна община, в която могат да се правят разумни политики като се предлагат разумни приходи и разумни разходи. Бюджет 2019 е във възможностите да реши тези политики.”, обобщи Кметът на Казанлък.

Пресцентър на община Казанлък

 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж