Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Галина Стоянова, кмет на Казанлък, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус” „Това е България”

Кметът на Казанлък участва в сесията на Конгреса на местните власти в Страсбург

Кметът на Казанлък Галина Стоянова: Чувствам се защитник на правото на гражданите да участват в развитието на своя град и район, и на малкото общество, в което преминава техният ден и живот

Водещ: Под мотото „Кметовете – защитници на демокрацията“ в Страсбург се състоя 36-то пленарно заседание на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Какви въпроси бяха разглеждани? Очакваме подробностите от кмета на Казанлък и член на българската делегация Галина Стоянова.
Галина Стоянова:
От създаването си преди 70 години, в навечерието на Втората световна война, основната цел на Съвета на Европа е да се предпазят хората от 47-те държави членки, където човешките права, демокрацията и върховенството на закона са признати като основни ценности на хармоничното им съществуване. Това е и основната цел на Конгреса на местните власти. Проблемите за тази година включват отговорите на въпроса: как местните власти влияят на пряката демокрация. И във връзка с това бяха направени изследвания, които може би са интересни за слушателите. „Евробарометър“ на Европейския съюз от ноември 2018-та показва спад на общественото доверие в основните национални политически институции. Всеки 6 от 10 граждани на Европейския съюз не се доверяват на правителството си или на парламента. Що се отнася до политическите партии, всеки 8 от 10 граждани на Европейския съюз изразяват недоверие към тях. И в същото време „Евробарометър“ пак през 2018-та година прави социологическо проучване на доверието към местните власти, в случая кметовете, и установява, че въпреки общия климат на недоверието в обществените дела, в местните изборни представители има високо ниво на доверие – над 50% – доста над нивото на доверие в националните правителства и парламенти. И това е дори три пъти по-високо от доверието към политическите партии. Та в този смисъл тазгодишната 36-та сесия на Конгреса разискваше въпроса: как местните власти, представлявани от изборните длъжности, от кметове, общински съветници, председатели на общински съвети да работят за това гражданите да са по-близо до политическите решения, до вземането и изпълняването на решенията и как тези решения да са в полза на гражданите осъзнато и с тяхно участие. Иначе бяха отразени и проблемите в Европейския съюз. Заплашването на процесите на демократизиране, като модела на Европейския съюз, който е в опасност от разпадане; защитата, предлагана на европейците, която се оспорва от широкообхватни промени, които от своя страна влияят в различна степен на всички нации; и огромните, основните проблеми – широкото разпространено схващане, че нашата околна среда се влошава в резултат на действията на човека; предизвикателствата на миграцията, глобализацията на икономиката и въздействието върху всеки гражданин на Европейския съюз.

Водещ: Вие сте кмет на Казанлък. Какво бе полезното за вас от тази сесия?
Галина Стоянова:
Много полезна е връзката и контактът между кметовете и местните власти, представляващи се в делегациите, които участват в конгреса, прекият контакт и добрите практики, като и проучванията в различните държави. Тази година на конгреса имахме възможност да се запознаем с мониторинговия доклад за местната и регионална демокрация в Полша. И беше много интересно да отбележим, че в доклада имаше подчертана загриженост по следните въпроси – отчетени са многобройни намеси от страна на държавните органи в рамките на местните независими функции, които подкопават цялостното упражняване на правомощията на местната власт. Местните власти в Полша, например, нямат право на преценка при упражняването на делегираните функции вследствие на подробни държавни регулации. Надзорът над местните власти, извършван от правителствени представители, е все по-голям и не може да се счита за пропорционален на релевантността на интересите. Както и предоставянето на все повече отговорности от страна на държавата и на правителството към местните власти, без те да бъдат обезпечавани с финансови ресурси. Тоест доста критики по отношение на децентрализацията в Полша. Говорихме си много с колегите, защото това са въпроси, които вълнуват и местните власти в България. Знаете, че и от страна на Националното сдружение на общините много често този децентрализацията на управлението към местните власти присъства като основен въпрос, по който трябва да се работи и в България.

Водещ: В тази посока ли е опитът, който вие сте почерпили в Страсбург на сесията и по който идвайки в България ще продължите да работите?
Галина Стоянова:
Това е по-скоро един негативен опит, който ни даде възможност за сравнителна равносметка спрямо държавите-членки на Европейския съюз и тези, които членуват в Конгреса, да си отговорим на въпроса, че стремежите, които имаме като местна власт за по-голяма децентрализация, по-голяма самостоятелност, някак си са въпроси, които не са решени и в по-големите държави и по-отдавнашните членки на Европейския съюз. Но това не означава, че ние няма да продължим да искаме процесът на децентрализация да се развива и в България. Другото, което отчетохме, е, че кризите, които се появяват, не са край. Те просто представляват критичен момент във всеки процес на преход, както и възможност за подобрение, и ни предоставят да мислим за алтернативи, за това какво можем да подобрим и да внедрим в държавите си от добрите практики на останалите. Така че, въпреки че нашите общества са глобални или по-скоро те се стремят към това, предизвикателствата са сериозни, защото никога преди в човешката история гражданите не са имали такова високо ниво на информация и свобода на мнение, каквото имат сега. Примерът, който беше даден на конгреса, е 16-годишното шведско момиче, което вдъхнови хора в цяла Европа да я последват в подкрепа на въпросите на климата. Така че за нас, кметовете и местните регионални изборни представителства, които сме на предната линия на най-важните събития на нашите общности, наистина стоят въпросите за това как да дадем по-голям шанс на всички граждани, които са социално ориентирани, които имат виждането за развитието на нашите общества, да бъдат в центъра и във фокуса на внимание, и в същото време властите – местните и държавните, да се вслушват във волята на общността.

Водещ: Госпожо Стоянова, като съпоставите с представеното от различни участници на тази сесия състояние на работата на кметовете, на ролята на кметовете, на възможностите на кметовете в различни държави, къде се намира България? Вие къде оценихте вашето място като кмет?
Галина Стоянова:
Аз мисля, че България стои много сериозно в представителството си в Конгреса като делегация, с която участва. Аз лично, тъй като имаше въпроси, които бяха изключително големи негативи, засегнати и в мониторинговите доклади, и в резолюциите, които бяха приети и които нямат отношение към демокрацията в България, в смисъл такъв, че много от въпросите, които тепърва ги поставя Конгресът в своите резолюции, в България вече са решени и ние можем да се похвалим с добри практики. В този смисъл мисля, че българската делегация е абсолютно добре представена. И мога да дам пример с представянето на един от нашите младежи в делегацията, който направи свое изказване и който показа, че у нас има достатъчно добър опит за това как да бъдат включвани младите в България в управлението на кризи, в развитието на регионите и на градовете. И аз лично се почувствах много доволна и горда, че на висок форум българският глас на младите хора се чува отчетливо и заслужава овации и поздравления.

Водещ: Трябва да кажем, че в българската делегация са участвали, освен вас, кметовете на Елена и Панагюрище, и председателите на общинските съвети на Созопол, Търговище и Горна Малина. Вие самата сте заседавали в Камарата на местните власти и сте титулярен представител в Комисията по актуалните въпроси и заместник-представител в Комисията по наблюдение. Какво разказахте за вашия опит от Казанлък?
Галина Стоянова:
Аз лично споделих с младежките делегации опита ми с младите хора на територията на Казанлък, свързан с това как те генерират идеи и как идеите им се превръщат в реалност, участвайки разбира се в изпълнението им. И конкретно дадох пример за една общност от Казанлък на млади хора, участници в няколко неправителствени организации за зелен Казанлък, които активираха диалога за възстановяване и изграждане на все повече велоалеи в града. Те направиха и свой обществен съвет, който, докато аз участвах в Конгреса, е направил и своята инициатива по подготовката за възстановяване на една от най-хубавите казанлъшки велоалеи, изградена преди повече от 30 години, която води към летището на Казанлък. Мен лично много ме зарадва това, че и в идеите, и в участието по тяхното осъществяване, младите хора са активни. Споделиха опит и другите колеги, разбира се, от Панагюрище, от Созопол, от другите общини, че има такъв разговор и има такова желание на младите хора не да са бъдещето на Европа, както ние обикновено ги наричаме – вие сте бъдещето, вие сте бъдещето, а да бъдат настоящето на нашите градове, на нашите държави, защото те живеят сега и не могат да чакат в бъдеще да се решават нещата, които искат да видят като развитие на своите градове.

Водещ: Чувствате ли се защитник на демокрацията?
Галина Стоянова:
Аз се чувствам защитник на правото на всички граждани да участват в развитието на своя град, на своето населено място, на своя район и на малкото общество, в което преминава техният ден и техният живот. И считам, че трябва все повече да чуваме общностите, независимо дали те са големи или малки, защото всяка гражданска инициатива и гражданска общност не е насочена срещу властимащите. Тя е за това да даде по-доброто решение или да наведе на размисли, които ще доведат до по-доброто решение за развитие на региона, в който живее.

Цоня СЪБЧЕВА Радио "Фокус"

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: