Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Преди Великден Народните представители приеха изцяло нов Закон за маслодайната роза на първо четене

Народните представители приеха изцяло нов Закон за маслодайната роза на първо четене, предаде репортер на Агенция "Фокус". Законопроектът е внесен от Министерски съвет и "за" него гласуваха 88 народни представители, "против" - 8 и "въздържали се" -2, с което той бе приет. Новият закон урежда обществените отношения, свързани с регистрацията на розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.

Законодателството урежда още обществените отношения при създаването, отглеждането и идентификацията на насажденията от маслодайна роза, изкупуването и преработката на цвят, както и производството и етикетирането на продуктите. Законодателната инициатива урежда и контрола върху дейността на розопроизводителите и розопреработвателите. Съгласно текстовете на новия закон министърът на земеделието, храните и горите провежда държавната политика по отношение на: създаването, отглеждането и идентификацията на насажденията от маслодайна роза, изкупуването на цвят, производството и етикирането на продуктите и здравето на растенията. Текстовете на новия закон предвиждат насаждения от маслодайна роза да се създават от сертифициран посадъчен материал с доказан произход, отговарящ на изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал. Законодателят предвижда розопроизводителите в срок до 31 юли да подават в общинската служба по земеделие по местонахождение на насажденията декларация по образец за количествата произведен и реализиран цвят от маслодайна роза по сключените договори.

Предвижда се още към министъра на земеделието, храните и горите да бъде създаден Консултативен съвет по маслодайната роза. Законопроектът натоварва Министерство на земеделието, храните и горите с поддържането на интернет страницата си публичен електронен регистър, в който се вписват розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от маслодайна роза. Новият законопроект предвижда и глоби за нарушителите.

Законопроектът предвижда лицата, които произвеждат цвят от маслодайна роза, без да са вписани в регистъра, да се наказват с глоба в размер от 500 до 1000 лв. Текстовете гласят, че когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв. За невписаните преработватели на маслодайна роза глобата е в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение от 5000 до 10 000 лв. В допълнителните разпоредби на законодателния акт се посочва, че защитено географско указание „Българско розово масло (ZGU „Bulgarsko rozovo maslo“)” е розово масло от Rosa damascena Mill, произведено в географския район, включващ общините Брезово, Калояново, Карлово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря, Братя Даскалови, Гурково, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Павел баня, Стара Загора, Белово, Брацигово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера и Стрелча, Ихтиман, Копривщица и Мирково.

Деница КИТАНОВА

 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: