Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

61 Стрямска механизирана бригада – Карлово набира мотивирани младежи и девойки от цялата страна, желаещи да изпълняват военната професия

61 Стрямска механизирана бригада – Карлово, като част от Сухопътните войски, набира мотивирани младежи и девойки от цялата страна, желаещи да изпълняват военната професия. Българската армия е опора на обществото, а военнослужещите днес са лицето й, съхранявайки през годините традиционните воински ценности и добродетели - патриотизъм, смелост, отговорност, всеотдайност и храброст. Военната професия е преди всичко призвание в служба на обществото и родината.
Ние предлагаме:
• Основно месечно възнаграждение около 900 лв. без трудов стаж;
• Допълнително възнаграждение за изпълнение на задължения извън установеното служебно време;
• Основен платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни;
• Допълнителен платен годишен отпуск за всяка прослужена година;
• Специално обучение (водолазна и алпийска подготовка; стрелба с различни видове оръжия; управление на специална военна техника; езиково обучение и способности, които могат да се придобият единствено при нас;
• Възможност за кариерно развитие;
• Възможност за осигуряване на ведомствено жилище или изплащане на квартирни пари;
• Възможност за последващо обучение;
• Възможност за ползване на почивните бази на министерството на отбраната на преференциални цени;
• Възможност за използване на спортната база, която е оборудвана на високо ниво.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТЕ КАТО ПРОФЕСИОНАЛЕН ВОЕННОСЛУЖЕЩ ПРИ НАС!

УСЛОВИЯТА НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТЕ:
• да имате средно или по-високо образование;
• към датата на приемане на военна служба, да не сте по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили – не по-възрастни от 41 години;
• да сте годни за военна служба;
• да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
• срещу вас да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
• да нямате друго гражданство;
• да не сте освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
• да покривате нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
• да сте психологично пригодни.

Към настоящият момент е в сила министерска заповед №ОХ – 762/16.08.2019 г., в която за военно формирование 34750 – Карлово са обявени 36 войнишки длъжности за приемане на  военна служба лица, завършили граждански средни или висши учебни училища в страната и чужбина.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е 30.09.2019 г.

Подборът се извършва по обективни критерии, според личните качества и постигнатите изпитни резултати.

ЖЕЛАЕЩИТЕ МОГАТ ДА ИЗТЕГЛЯТ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ от адрес www.61mbrkarlovo.alle.bg и Фейсбук страницата на 61-ва Стрямска механизирана бригада и след попълване се подават във военните окръжия по местоживеене

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА с 61 -ва Стрямска механизирана бригада – Карлово: 0335 94590 /вътр. 33010, 33013, 33018

 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж