Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


„Демократични“ избори в БСП!??? В Казанлък отстраняват цели партийни организации от вота

Как Корнелия Нинова и нейните апаратчиците от „Позитано“ №20  премахват неудобни социалисти


Месец преди широко рекламираните „демократични избори“ за ръководство на БСП манипулациите на апаратчиците от „Позитано“№20 по вота в страната продължават. След като Breaking.bg публикува как племенникът на Пенчо Кубадински притиска и манипулира партийната организация в Търговище да избере Нинова и компания по предварително изготвен списък, от страната продължават да пристигат сигнали за подмяна на вота на редовите социалисти преди вътрешнопартийните избори в столетницата.

Оказва се, че в Казанлък с апаратни хватки се отстраняват цели първични партийни организации, явно неудобни на Корнелия Нинова и нейното обкръжение. Лидерката на БСП непрекъснато внушава на обществото, че управляващите печелят изборите с измами и манипулации. Но Нинова първо да погледне в своята „градинка“ и да види с какви методи нейните апаратчици отстраняват неудобни редови социалисти. Ето какво пишат казанлъшките другари до Общопартийната контролно-ревизионна комисия:

ДО
Реклама

ОПКК

Гр.СОФИЯ

Копие:

НС на БСП

Гр.СОФИЯЖ А Л Б А

От Стела Кехайова – председател на ОПО 056, Казанлъшка партийна организация;

Неделчо Братоев – председател на ОПО 013;

Иванка Димитрова – председател ОПО 014;

Кънчо Узунов – зам.председател ОПО 021;

Бончо Песев – председател ОПО 039;

Христо Симов – председател 041;

Бойка Манчева – председател 044;

Минчо Драндаревски – член ОПО 048;

Апостол Ванков – председател ОПО 076;

Илина Зарова – председател ОПО 081;

Цветанка Проданова – председател 091;

Радка Дацева – председател ОПО 266;

Пенка Минева – председател ОПО 276;

Маргарита Славчева – председател ОПО 307

Уважаема другарко Богданова,

Уважаеми членове на ОПКК,

Настоящата жалба е на осн.чл.36 /4/ т.5, /8/ т.5 от Устава на БСП.

Относно : неприемането на преписи от протоколи на 14 ОПО от Казанлъшката партийна организация.

Обжалваме бездействието на председателя на БСП Казанлък Румяна Друмева, която отказва да приеме протоколите от отчетно – изборните събрания на посочените по – горе ОПО.

Силно сме обезпокоени от този факт, като до настоящия момент тези протоколи не са приети.

Затова сме принудени да Ви информираме и потърсим съдействие от Вас.

На 1 февруари 2020г. горепосочените 14 ОПО на Казанлъшката партийна организация изпратихме чрез куриерска фирма препис – протоколи от събрания до Председателя на ОбС на БСП Казанлък др.Румяна Друмева. / пратка 5300167436168/ 01.02.2020/

При двукратен опит от куриера на да й предаде пратката с документите, Друмева е отказала да ги получи.

На 7 февруари т.г. Янка Найденова – председател на ОПО 072 занесе горепосочените документи, но Р.Друмева отново е отказала да ги приеме, под предлог, че не сме си платили членския внос. Твърдението на Друмева е лъжа и опит да не допусне 21 делегати на отчетно – изборната конференция на Казанлъшката партийна организация.

Спазили сме чл.50 /1/ и /2/ и сме превели по сметката на БСП Казанлък в ДСК членския си внос, видно от копията на вносните бележки, приложени към жалбата. Общата сума на преведения членски внос по сметката на БСП Казанлък е 1584.68 /хиляда петстотин осемдесет и четири/ лв 68 ст.

Информираме Ви за обстоятелствата, довели до изпращане на документите чрез куриерска фирма :

– На 19 – 20 декември 2019г. представители на 3 ОПО отидоха в офиса на ОбС на БСП Казанлък за да внесат членския си внос и представят справки 2 и списъците на организациите си. Др.Друмева отказа да ги приеме, защото трябвало да се направи „одит”. Създалото се напрежение принуди 19 ОПО да изпратим справките, ведно със списъците чрез куриерска фирма. Копия изпратихме и до Организационен отдел на НС на БСП.

– На 7 януари т.г. др.Друмева уведоми Ст.Кехайова, че е получила справките и списъците.

Уважаеми другари,

Считаме, че са нарушени основни уставни разпоредби от Устава на БСП. Отнема се противоуставно представителството на ОПО на Конференцията и Конгреса, в съответствие с броя на членовете на всяка организация/ чл.7 /1/ от Устава.

Съгласно чл.5 /4/ от Устава основен демократичен принцип на партията е демократичното участие при вземане на решенията; възможно най – широко участие на членовете; равнопоставеност при достъпа до всички процедури, в т.ч.при издигане на кандидатури за ръководни длъжности в партията.

Информираме Ви, че точно през м.януари т.г. ОбС на БСП Казанлък взе решение за увеличение броя на представителството на делегатите на Конференцията – от на 5 социалисти 1 делегат, сега е на 7 социалисти 1 делегат. Решение, което ние приемаме и неоспорваме.Уважаема другарко Богданова,

Уважаеми членове на ОПКК,

Молим да разгледате жалбата ни и след като се запознаете с възраженията ни и приложените писмени доказателства, да ни окажете съдействие за да може да имаме представители на отчетно – изборната Конференция.В противен случай грубо ще бъде нарушен Устава на БСП и част от Казанлъшките социалисти ще бъдат отстранени от участие и вземане на партийни решения и партийна дейност.Приложение:

1. Копия на препис – протоколи на 14 ОПО.

2. Копия на вносни бележки за внесен членски внос.С уважение:

Стела Кехайова – председател на ОПО 056, Казанлъшка партийна организация;

Неделчо Братоев – председател на ОПО 013;

Иванка Димитрова – председател ОПО 014;

Кънчо Узунов – зам.председател ОПО 021;

Бончо Песев – председател ОПО 039;

Христо Симов – председател 041;

Бойка Манчева – председател 044;

Минчо Драндаревски – член ОПО 048;

Апостол Ванков – председател ОПО 076;

Илина Зарова – председател ОПО 081;

Цветанка Проданова – председател 091;

Радка Дацева – председател ОПО 266;

Пенка Минева – председател ОПО 276;

Маргарита Славчева – председател ОПО 307Казанлък, 10 февруари 2020г.

https://breaking.bg/politika/%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d1%81%d0%bf-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%bb%d1%8a%d0%ba-%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%b0

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж