Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Коронавирус: Реакция на ЕС за борба с пандемията по света

Брюксел, Евро парламент
Европейската комисия и Върховният представител представиха планове за енергична и целенасочена реакция на ЕС в подкрепа на усилията на държавите партньори да се справят с пандемията от коронавирус. Колективните действия на ЕС ще се съсредоточат върху справянето с непосредствената здравна криза и произтичащите от нея хуманитарни нужди, укрепването на здравеопазването в държавите партньори, водоснабдяването и канализацията, техния изследователски капацитет и готовността им да се справят с пандемията, както и смекчаването на социално-икономическите последици. В подкрепа на тези действия ЕС ще осигури финансова помощ за държавите партньори, възлизаща на повече от 15,6 милиарда евро от съществуващите ресурси за външни действия.

Реакцията на ЕС следва подхода „Екип Европа“, предназначен за спасяването на човешки живот чрез предоставяне на бързо и целенасочено подпомагане за нашите партньори, за да могат те да се справят с тази пандемия. Той съчетава ресурси от ЕС, от неговите държави членки и от финансови институции, по-специално Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие, в помощ на държавите партньори и за посрещането на краткосрочните им нужди, както и за справяне с дългосрочното структурно въздействие върху обществата и икономиката.

В качеството си на глобален фактор и основен донор в системата за международна помощ, ЕС ще насърчава координираната многостранна реакция в партньорство с ООН, международните финансови институции, както и Г-7 и Г-20.

Европейският съюз ще продължи да адаптира реакцията си към променящата се ситуация и ще се съсредоточи върху най-засегнатите държави, нуждаещи се от здравна подкрепа, като например държавите в Африка, съседните държави, Западните Балкани, Близкия изток и Северна Африка, части от Азия и Тихоокеанския басейн, Латинска Америка и Карибския басейн.


Коронавирус: Реакция на ЕС за борба с пандемията по света

Брюксел, 8 април

Днес Европейската комисия и Върховният представител представиха планове за енергична и целенасочена реакция на ЕС в подкрепа на усилията на държавите партньори да се справят с пандемията от коронавирус. Колективните действия на ЕС ще се съсредоточат върху справянето с непосредствената здравна криза и произтичащите от нея хуманитарни нужди, укрепването на здравеопазването в държавите партньори, водоснабдяването и канализацията, техния изследователски капацитет и готовността им да се справят с пандемията, както и смекчаването на социално-икономическите последици. В подкрепа на тези действия ЕС ще осигури финансова помощ за държавите партньори, възлизаща на повече от 15,6 милиарда евро от съществуващите ресурси за външни действия. Заедно с нашите партньори правим необходимото заделеното за тях значително финансиране да бъде насочено към усилията за справяне с въздействието на коронавируса.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен коментира: За вируса няма граници. Настоящото предизвикателство пред света налага силно международно сътрудничество. Европейският съюз работи неуморно, за да пребори пандемията. Всички знаем, че само заедно можем да спрем разпространението на коронавируса по света. За тази цел ЕС скоро ще организира виртуална донорска проява за мобилизирането на финансиране и подкрепа, необходими на Световната здравна организация за действията ? в полза на най-уязвимите държави.

Върховният представител/заместник-председател на Комисията Жозеп Борел добави: Срещу пандемията от коронавирус са необходими единни действия по света, за да ? се противодейства. Европейският съюз и неговите държави членки играят своята роля в борбата с тази здравна криза и нейните сериозни последици у дома и в чужбина. Правим всичко възможно, за да предоставим подкрепа на нашите граждани, но трябва също да помогнем на нашите партньори Ч непосредствени и по-далечни съседи, да се справят с въздействието, което пандемията ще окаже върху тяхната стабилност, поминък и сигурност, тъй като техните проблеми са и наши проблеми. Става въпрос за световна борба и ние ще я спечелим или загубим заедно. Сътрудничеството и съвместните усилия на международно равнище, както и многостранните решения са пътят към истинска световна програма за бъдещето.

Комисарят по въпросите на международните партньорства Юта Урпилайнен обясни: Няма да сме в безопасност, докато коронавирусът заплашва живота на хората някъде по света.Това е същината на международните сътрудничества и партньорства. Трябва да работим заедно, за да се справим с общите за нас предизвикателства. С този значителен пакет от мерки за реакция по света, възлизащ на над 15,6 милиарда евро, днес Европейската комисия ускорява и оглавява съвместната работа с нашите партньори, особено в Африка, за по-безопасно бъдеще за всички нас.

Комисарят по въпросите на съседството и разширяването Оливер Вархеи заяви: Като част от нашия отговор на пандемията от коронавирус по света пренасочваме над 3,8 милиарда евро от предвидените средства за Западните Балкани и нашите непосредствени съседи на изток и на юг, към действителните им потребности: спешното реагиране на здравната криза, укрепването на здравните системи и смекчаването на социално-икономическите последици от пандемията. Живеем на един континент и можем да успеем само заедно.

Янез Ленарчич, комисар по въпросите на управлението при кризи, предупреди: Изправени сме пред предизвикателство, което може да се превърне в най-голямата хуманитарна криза от десетилетия насам. Въздействието на избухналата зараза с коронавируса върху най-уязвимите държави и хора, а също върху мигрантите, вероятно ще бъде драматично. Това важи с особена сила за затворените и често нехигиенични лагери за бежанци и вътрешно разселени лица. Ето защо трябва да реагираме енергично на извънредната за общественото здраве ситуация, да гарантираме, че хуманитарните участници продължават да имат достъп до животоспасяваща помощ и да съдействаме за транспорта и логистиката при възлови хуманитарни операции.

Пакет "Екип Европа"

Реакцията на ЕС следва подхода "Екип Европа", предназначен за спасяването на човешки живот чрез предоставяне на бързо и целенасочено подпомагане за нашите партньори, за да могат те да се справят с тази пандемия. Той съчетава ресурси от ЕС, от неговите държави членки и от финансови институции, по-специално Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие, в помощ на държавите партньори и за посрещането на краткосрочните им нужди, както и за справяне с дългосрочното структурно въздействие върху обществата и икономиката. Действията по първия пакет "Екип Европа" вече се изпълняват в държавите, намиращи се в непосредствена близост до ЕС: Западните Балкани, на изток и на юг.

В качеството си на глобален фактор и основен донор в системата за международна помощ, ЕС ще насърчава координираната многостранна реакция в партньорство с Организацията на обединените нации, международните финансови институции, както и Г-7 и Г-20.

Европейският съюз ще продължи да адаптира реакцията си към променящата се ситуация и ще се съсредоточи върху най-засегнатите държави, нуждаещи се от здравна подкрепа, като например държавите в Африка, съседните държави, Западните Балкани, Близкия изток и Северна Африка, части от Азия и Тихоокеанския басейн, Латинска Америка и Карибския басейн. Реакцията на ЕС ще се съсредоточи върху най-уязвимите хора, сред които мигрантите, бежанците, вътрешно разселените лица и техните приемни общности, и ще интегрира стратегическите си цели, залегнали в Зеления пакт и Програмата в областта на цифровите технологии.

От общия пакет от 15,6 милиарда евро, 3,25 милиарда евро са насочени към Африка, в това число 1,19 милиарда евро за съседните държави от Северна Африка.

ЕС осигурява общо 3,07 милиарда евро за всички съседи. От тях 2,1 милиарда евро за южните съседи, 962 милиона евро за държавите от Източното партньорство и 800 милиона евро за Западните Балкани и Турция.

Освен това общият пакет включва още 1,42 милиарда евро под формата на гаранции за Африка и съседните държави от Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР).

ЕС ще подкрепи Азия и Тихоокеанския басейн с 1,22 милиарда евро, други 291 милиона евро ще бъдат отпуснати за региона на Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, 918 милиона евро за подкрепа на нашите партньори в Латинска Америка и Карибския басейн и 111 милиона евро за подкрепа на отвъдморските държави и територии.

Практическо изпълнение на действията от пакета на ЕС за глобална реакция

Сумата от 502 милиона евро, заделена за действията за реагиране при извънредни ситуации, е предназначена, наред с другото, за:
- предоставянето на незабавна подкрепа за плановете за реагиране на Световната здравна организация и Организацията на обединените нации, както и в отговор на призива на Движението на Червения кръст и Червения полумесец да бъдат засилени готовността за реакция и реагирането при извънредни ситуации в държави с по-слабо развито здравеопазване и тези, които се борят с хуманитарни кризи;
- предоставянето на незабавна хуманитарна помощ в засегнатите държави, по-специално в областта на здравеопазването, водоснабдяването, канализацията и хигиената (WASH) и логистиката;
подкрепата за увеличаване на производството на лични предпазни средства и медицински изделия в Европа, за да бъдат посрещнати спешните нужди в Европа и в държавите партньори;
- организирането на доставки на помощ в натура за засегнатите държави чрез Механизма на Съюза за гражданска защита;
- предоставянето на гаранция и осигуряването на ликвидност за местните банки чрез международните финансови институции и европейските финансови институции за развитие с подкрепата на Европейския фонд за устойчиво развитие;
- подкрепата за усилията за борба с ограниченията на износа и за гарантиране на непрекъснатостта на веригите на доставки, по-специално за важните медицински консумативи и фармацевтичните продукти;
- асоциирането на Западните Балкани към инициативите на ЕС, като например Споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки за медицинско оборудване и Европейската система за бързо предупреждение за заразни болести. Държавите, които преговарят за присъединяване, също могат да кандидатстват за фонд "Солидарност" на ЕС.

2,8 млрд. евро за подкрепа на научните изследвания, здравеопазването и водоснабдяването. Наред с другото, ЕС:

- подкрепя държавите партньори да изграждат устойчиви и съобразени със здравето системи за здравеопазване и социална закрила;
- подпомага усилията за комуникиране и повишаване на осведомеността относно основните защитни мерки и съветите за хигиена, за да се предотврати разпространението;
- дава възможност за финансиране от ЕС на глобални инициативи в областта на здравеопазването, като Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, Световния алианс за ваксини и имунизации (GAVI) и Инструмента за световно финансиране, които да се използват за реакция срещу коронавируса, като същевременно - се гарантира непрекъснатостта на жизненоважни програми в областта на здравеопазването;
- подпомага по-нататъшните научни изследвания в областта на диагностиката, лечението и превенцията, а щом бъде открита ваксина, ускорява одобрението ? и субсидира ваксините и тяхното доставяне в уязвимите държави;
- подпомага обучението на експерти, епидемиологичното наблюдение и укрепването на регионалните здравни организации в Африка, Латинска Америка и Карибския басейн и Азия и Тихоокеанския басейн;
- приема страните кандидатки от Западните Балкани в Комитета за здравна сигурност на ЕС и обмисля как - потенциалните кандидати да бъдат асоциирани по най-добрия начин;
- подпомага равния достъп на мигрантите, бежанците и приемните общности до здравеопазване.

12,28 милиарда евро за справяне с икономическите и социалните последици.Наред с другото ЕС:

- предоставя пряка бюджетна подкрепа и финансиране при преференциални условия за държавите партньори, които да приемат реформи за социално-икономическо развитие и намаляване на бедността, както и мерки за защита на работниците по време на кризата;
- мобилизира с Международния валутен фонд (МВФ) макрофинансова помощ за държавите от Западните Балкани и съседните държави;
- подкрепя частния сектор, особено малките и средните предприятия (МСП) и самостоятелно заетите лица, чрез гаранции, осигуряване на ликвидност и техническа помощ, както и чрез допълнително пренасочване на гаранции от Европейския фонд за устойчиво развитие към краткосрочно поделяне на риска по заеми;
- отпуска заеми в публичния сектор чрез Европейската инвестиционна банка, по-специално за оборудване и консумативи в здравеопазването;
- работи с международни организации и европейски дружества за изграждане на силни и устойчиви вериги за създаване на стойност в стратегически сектори и за гарантиране на трудовите права и корпоративната социална отговорност;
- насърчава форми на облекчаване на дълга, предвидени от МВФ в засегнатите държави.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж