Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Комисар Мария Габриел: Споделяне на добри практики и конкретни мерки за подкрепа са ключови за справяне с предизвикателствата пред образователните системи в ЕС в контекст на COVID-19

Българският еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел проведе втора видеоконференция с министрите на образованието на държавите членки, посветена на отражението на коронавируса върху системите за образование и обучение в Европа. Обект на дискусия бяха ключови въпроси като ролята на цифровото образование, възможните решения за оценяване, дипломиране и преминаване от едно образователно ниво в друго, както и европейско финансиране в рамките на Инвестиционната инициатива за отговор на коронавирус.
„Бързото разпространение на коронавируса оказа значително влияние върху училищата и висшето образование във всички европейски държави. В тази трудна ситуация трябва да отдадем заслуженото на държавите-членки за бързата реакция, но и на преподавателите,  учениците, студентите и родителите, които продължават да полагат усилия, за да не прекъсне образователният процес. Нужно е въз основа на извлечените поуки да преодолеем трудностите и да усъвършенстваме допълнително цифровото образование, което ще има все по-важна роля в бъдеще. Общите предизвикателства в ЕС изискват диалог и споделяне на добри практики“, заяви Мария Габриел.

По време на видеоконференцията бяха обсъдени конкретните мерки, предприети след предишното заседание. За да подпомогне обмена на информация и добри практики между държавите-членки, Европейската комисия създаде виртуална група за обмен на информация. Учредена беше и нова група, наречена „eTwinning по време на затворено училище“, където учителите могат да обменят добри практики за дистанционно обучение и да намерят безплатни ресурси и инструменти. В помощ на учители, преподаватели, ученици и студенти бе създаден нов, специализиран Портал за училищно образование, предоставящ колекция от ресурси, достъпни за всички.

Българският еврокомисар информира, че продължава активната работа и по актуализирането на Плана за действие в областта на цифровото образование, който ще е готов през юни т.г. Планът ще предложи и краткосрочни мерки  в отговор на кризата, сред които засилване на цифровия капацитет на образователните институции.

Във връзка с висшето образование, Мария Габриел и министрите на образованието обсъдиха и въпроса за приема за следващата академична година. „Необходимо е държавите членки да насърчат университетите в съответните страни да  проявят гъвкавост при предстоящата процедура за прием на първокурсници. Гъвкавост, която евентуално да включва възможност за по-късно представяне на дипломи за средно образование и по-късен срок за окончателно записване (например до септември), ако това се счете за подходящо“, коментира българският еврокомисар Мария Габриел.

Отдел "Преса и медии"
Представителство на ЕК в България

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж