Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Комисар Мария Габриел стартира нова платформа в подкрепа на културния сектор в условията на COVID-19


„Пандемията оказа много силно икономическо въздействия върху културата и творческия сектор. Като една от мерките в тяхна подкрепа, днес поставихме началото на нова онлайн платформа, която ще създаде форум за обмяна на идеи и добри практики, предприети от сектора за справяне с кризата. Това е платформа от сектора за сектора“, съобщи комисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел.

Новата платформа, създадена по нейно предложение, е част от спешните мерки за смекчаване на кризата в областта на културата, които министрите на културата на Европейския съюз одобриха на 8 април т.г. Проектът Creative FLIP, ръководен от Гьоте институт, ще поддържа платформата за обмен на информация. Там ще се съдържа и актуализира информация, която ще помогне на културните дейци да намерят данни за предприети мерки и решения, както и да създадат контакти с организации, които успешно преодоляват проблемите, свързани с кризата. Заедно с платформата за споделяне на мнения и добри практики между държавите-членки, която бе открита от комисар Мария Габриел на 28 април, новата платформа ще предостави  пълна картина за текущото състояние на секторите на културата и творчеството, и с това ще подпомогне вземането на по-ефективни и координирани решения на национално и европейско ниво. „Вярвам, че информацията от двете платформи ще спомогне за намирането на решения и ефективни мерки за бързо възстановяване от последиците от кризата“ коментира комисар Мария Габриел.

Платформата бе обсъдена и по време на редовния диалог на комисар Мария Габриел с членовете на Комисията по култура и образование (CULT) на Европейския парламент. Тя информира за взетите мерки в областта на образованието, културата и спорта в отговор на кризата с коронавируса. Еврокомисарят подчерта, че е особено важно ролята на културния туризъм да бъде взета предвид в рамките на стратегията за възстановяване от кризата. 40% от туризма е свързан с културен туризъм, а трима от четири европейски туристи избират своята туристическа дестинация, отчитайки културните забележителности и възможности. С особено голяма сила това се отнася към туризма в Европа, тъй като тук се намират половината от местата, определени от ЮНЕСКО за световно културно наследство. Възстановяване на туризма преминава през култура, сподели тя.

В областта на образованието, комисар Мария Габриел сподели за действията за мобилност по програмите „Еразъм+” и „Европейския корпус за солидарност”, чрез които се осигури възможност както за връщане на студентите, така и за осигуряване на достъп до електронно обучение. Тя информира, че продължава работата по актуализацията на плана за действие в областта на цифровото образование, който ще представи през месец юни. Еврокомисарят сподели и за по-гъвкави правила както за текущите покани за представяне на проектни предложения, така и за предстоящите такива по програмите „Хоризонт 2020”, „Творческа Европа”, „Еразъм+”. „С членовете на комисията по култура в Европейския парламент се обединихме, че е необходим силен бюджет за справяне с кризата и последващото възстановяване, в който науката, образованието и културата да играят ключова роля“, каза тя в заключение.

За повече информация за платформата вж. Creatives Unite

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж