Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Декларация на общинските съветници от коалиция „Алтернативата на гражданите“

лого - МК АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ

Декларация на общинските съветници от коалиция „Алтернативата на гражданите“
Местна коалиция „Алтернативата на гражданите“ и съветниците, които я представляваме в Общински съвет-Казанлък, категорично възразяваме и се противопоставяме на направените от г-н Пламен Караджов, председател на групата общински съветници от „БСП за България“, неверни твърдения относно работата на Общински съвет - Казанлък и в частност относно нашата работа като съветници.  Изказването на г-н Караджов е партийно ориентирано, некореспондиращо с обективната действителност и целящо да внуши  неистини с единствената цел да бъдат подведени гражданите на Община Казанлък.

Считаме, че то има за цел  да омаловажи цялостния принос на инж. Николай Ибушев, Почетен гражданин на Казанлък, основател на Местна коалиция „Алтернативата на гражданите”, за  развитието и просперитета на община Казанлък.  

Ежедневните и ежечасни успешни усилия на г-н Ибушев да съхрани и да преведе през трудностите най-голямото предприятие в Казанлък и България могат единствено да будят респект и уважение.  Казанлък е "Арсенал" и "Арсенал" е Казанлък.

Същевременно инж. Николай Ибушев като основател и водач на „Алтернативата на гражданите“ винаги е бил и продължава да е с лице към общинските проблеми.

Създадената и ръководената от него Местна коалиция „Алтернативата на гражданите” никога не е имала политически амбиции, основен принцип в нея е експертността.

Четвърти пореден мандат, ние, общинските съветници от Местна коалиция „Алтернативата на гражданите“, работим активно, градивно и компетентно в постоянните комисии и заседания на Общинския съвет. Със своята подготовка, опит и професионализъм спомагаме и ратуваме за конструктивни обсъждания и постигане на полезни за гражданите решения, като често се налага да заглушаваме партийните пристрастия на колегите, концентрирайки се в обществения интерес.
Категорично се противопоставяме на опитите безпартийната ни група да бъде  въвлечена  в очевидно започналата предизборна партийна борба.
Препоръчваме на колегите от БСП: „Станете конструктивна и полезна за работата на Общинския съвет опозиция, а не деструктивна такава“.

И призоваваме всички общински съветници в работата си да се водят не от партийни пристрастия , а от клетвата, която сме положили:

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на община Казанлък и да работя за тяхното благоденствие."


Групата общински съветници от коалиция „Алтернативата на гражданите“

29.10.2020 г.


 

coronavirus.bg