Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Няма да се повишава такса битови отпадъци през 2021г.


На редовно заседание на Общинския съвет в Казанлък бе приет бюджетът за 2021 година на Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“. За финансовото обезпечаване на пълния обем от дейности по събиране и извозване на битовите отпадъци, проектиране и изграждане на нови инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както и предвидени обезпечения съгласно Закона за управление на отпадъците през 2021 година е предвиден бюджет в размер на 6 млн. 599 хил. 382 лв. За събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации и за тяхното третиране са предвидени 3 млн. 288 хил. 510 лв. Със 774 хил. 400 лв. ще бъдат закупени транспротни средства, съдове за събиране на битови отпадъци и съпътстваща техника. За нови съдове за събиране на битови отпадъци е заложена сумата от 134 хил. 600 лв. Ще бъдат закупени 300 еднофамилни кофи,
контейнери тип „Бобър“ – 300 броя, пет броя шесткубикови контейнери и 10 трикубикови.

В Бюджета на общинското предприятие са предвижда 622 хил.лв. за закупуването на транспортни средства и 17 хил. 800 лв. за прикачен инвентар.

За събиране и транспортиране на битови отпадъци през 2021 година са заложени 2 млн.514 хил.110 лв.

Дейността по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации ще бъде обезпечена с 2 млн. 770 хил. 372 лв., а за дейността по почистване на уличните платна предвидените средства са 540 хил. 500 лв.

Управителят на предприятието Теменужка Люцканова подчерта, че автопаркът е изключително стар и амортизиран, и малко като брой. Тенденцията е всяка година да се бъдат закупувани нови автомобили, нови съдове за смет, за да се отговори на потребностите на гражданите и в актуални времеви измерения да бъде събирана цялата смет, която отива по различните направления.

Люцканова уточни още, че през 2021 годна е заложено закупуването на два сметосъбирачни камиона, които да бъдат с по-малки габарити, за да могат да бъдат обслужвани по-тесните улички в центъра на града и в населените места. Заложено е и закупуването на един контейнеровоз. „Усеща се вече, че хората ползват нашите услуги за извозване на строителен отпадък до депото до село Шейново и това налага закупуването на пет броя шесткубикови и десет броя трикубикови контейнери, което ще позволи през 2021 година да бъдат оформени още пет-шест депа, където ще бъдат позиционирани контейнери за зелен отпадък, за да не бъде смесван с битовия. Това се прави сцел оползотворяване на зеления отпадък, той да бъде приготвен във вид подходящ за компостиране. Освен това, ако гражданите продължават да смесват отпадъка и зеления отпадък да отива отново на сепарираща станция и оттам на претоварна, се налага Общината да заплаща немалки суми на тон без да има каквато и да е ефективност от това“, каза Люцканова.

Тя подчерта също, че за 2021 година е заложено закупуването на един самосвал до 18 тона, който ще служи за превозване и на зелен, и на строителен отпадък. В тази връзка тя отправи своя призив към гражданите на Казанлък да не смесват битовия със строителен и зелен отпадък. Люцканова поясни, че по този начин се поврежда техниката, а един камион струва от порядъка на 180 до 220 хиляди лева. Освен това се заплащат високи суми за тон, за да бъде обработен отпадъкът в сепариращата станция.

Въпреки че с решение на Министерство на околната среда и водите отчисленията през 2021 година се увеличават от 69 лева на 82 лева за тон депониран отпадък, такса „Битови отпадъци“ и таксуваните промили боклук на територията на община Казанлък няма да бъдат повишавани.


 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: