Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Две нови социални услуги ще разкрие Община Казанлък през 2021 година

Две нови социални услуги ще разкрие Община Казанлък през 2021 година. Една от новите услуги е „Асистентска подкрепа”.  Тя включва подкрепа и помощ от асистент за подпомагане ежедневието на потребителите, включени в услугата с дейности, сред които и самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация. За включване в услугата за община Казанлък са предвидени 167 потребители, като средният брой потребители, които ще бъдат обгрижвани от един личен асистент е трима. 56 е необходимият брой лични асистенти, които следва да обслужват посочените потребители.През 2021 година Община Казанлък ще разкрие и нов Център за настаняване от семеен тип, за деца и младежи с увреждания. Той ще бъде с капацитет 15 потребители. В услугата ще продължат да бъдат обгрижвани и лекувани от досегашния персонал лежащите 9 към момента младежи с множество тежки увреждания, остри и хронични заболявания.

Разкриването на новата услуга стана възможно след като Министерството на здравеопазването предостави на Община Казанлък сграда в североизточната част на двора на Дома за медико-социални грижи „Мария Луиза“ в село Бузовград.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: