Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Районна прокуратура – Стара Загора предаде на съд 141 лица през месец януари

Съдебна палата - Стара Ззагора - есен

През месец януари 2021 г. прокурорите от Районна прокуратура - Стара Загора и Териториалните отделения са решили по същество и са внесли за разглеждане в Районните съдилища в гр. Стара Загора, гр. Гълъбово, гр. Казанлък, гр. Раднево и гр. Чирпан, 129 прокурорски акта срещу 141 лица. От тях 46 обвинителни акта срещу 49 лица,  58 споразумения за решаване на делото срещу 62 лица и 25 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 30 лица. В първоинстанционните съдилища са били внесени 9 дела с прокурорски акт срещу 12 лица за престъпления срещу личността (за причинени телесни повреди; за закана с убийство; за извършени блудствени действия). Три дела срещу 3 лица са престъпление против правата на гражданите (за влизане в чуждо жилище; за ползване на защитени марки в търговската дейност). Осем дела срещу 10 лица за престъпления против брака и семейството (за неплащане на издръжка; незаконно съжителство с малолетно/непълнолетно лице; за получаване на откуп, малолетно лице да заживее съпружески). 22 дела срещу 28 лица за престъпления против собствеността (за кражба; за грабеж; за длъжностно присвояване; за обсебване; за измама; за изнудване; за вещно укривателство; за унищожаване/повреждане на чужда движима вещ). 12 дела срещу 13 лица за престъпления против стопанството (за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци; за изпадане в неплатежоспособност; за държане/продажба  на акцизни стоки без бандерол; за незаконен добив/съхранение на дървен материал). Две дела срещу 2 лица за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (за неизпълнение на съдебно решение/заповед за защита; за бягство на затворник). Три дела срещу 3 лица за документни престъпления (за ползване на неистински/преправен документ). 7 дела срещу 7 лица за престъпления против реда и общественото спокойствие (за закана за извършване на тежки престъпления; за упражняване на професия/занаят, без съответна правоспособност; за хулиганство; за неполагане на грижи за домашно животно и то причинило средна/тежка телесна повреда; за получаване на трудови доходи по неморален начин). 63 дела срещу 63 лица за общоопасни престъпления (за пътнотранспортни произшествия; за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; за управление на моторно превозно средство без съответно СУМПС; за управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано МПС; за производство/държане на силно действащо или отровно вещество; за държане на високорискови наркотични вещества; за засаждане/отглеждане на растения от рода на конопа; за нарушаване на карантини мерки).

Пресцентър на Апелативна прокуратура – Пловдив

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж