Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Казанлъшки представители на ЛМА на НДСВ се включиха в семинар в Пловдив

 Казанлъшките представители на ЛМА на НДСВ –Григор Кукалов-председател на ЛМА-Казанлък, Милен Анастасов-зам.председател,Петко Петков и Албена Бушнакова се включиха в семинара организиран на 28 и 29 март 2009г. в гр. Пловдив от „ Либерална младежка асамблея на НДСВ съвместно с фондация „Фридрих Науман” на тема „Европейските и национални избори – стратегия на ЛМА на НДСВ за връзка между младите хора и политиката”.

 Председателят на ЛМА на НДСВ Борис Вардев откри семинара ,а Приветствия към участниците поднесаха Мариана Димитрова- областен координатор на Пловдив, Николай Хаджиев, зам. областен управител на Пловдив, Йордан Памуков, зам. областен управител на Пловдив, Петер-Андреас Бохман, ръководител на проект югоизточни Балкани, България, Македония, Румъния и Молдова - Фондация "Фридрих Науман".
 Част от основните теми, които  обсъждаха младите либерали бяха свързани с ролята на ЛМА на НДСВ, като връзка между младите хора и политиката, как ЛМА се вписва в общата стратегия на НДСВ за изборите и каква стратегия е необходима на ЛМА за успешно участие в предизборните кампании на НДСВ за европейски и парламентарни избори 2009.
 Лектори и модератори на семинара бяха Мария Дивизиева – заместник министър на МДААР, г-н Борис Вардев – Председател на ЛМА на НДСВ и г-н Аспарух Панов - проекткоординатор на фондация „Фридрих Науман” за България и Македония. Участие в рамките на форума взеха и Милен Велчев – заместник - председател на НДСВ и Гергана Паси – министър по Европейските въпроси.
В семинара в Пловдив участваха над 75 младежи от 16 района в страната.

Татяна Цоневска - Връзки с обществеността за ППНДСВ-Казанлък

 

coronavirus.bg