Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Сдружение “Самаряни” с нов проект за деца с увреждания


 Проектът “Внучето на баба“ ще се изпълнява от Сдружение „Самаряни”. Самите дейности ще се случват в двата дома за деца и младежи с умствена изостаналост в селата Петрово и Сладък кладенец. Там са настанени деца с нарушения в развитието, вариращи в различна степен. Предвижда се инициативата да подпомогне децата с по-тежка степен на умствена изостаналост. Във въпросните институции са настанени около 16 лежащо болни момичета и момчета.
Всяко от децата показва оживление и позитивна промяна при оказване на индивидуално внимание и подкрепа, което влияе благотворно върху цялостното развитие. При смяна на обичайната среда и особено при наличие на трайна връзка със значим възрастен, децата реагират емоционално, показват интерес и любопитство, като това ги придвижва в благоприятна посока.

При това положение контактът с постоянен възрастен може да се окаже полезен и дори лечебен за детето. Той е в състояние да задоволи потребностите от приемане и любов, да потвърди присъствието на детето като ценно и смислено, да компенсира в известна степен отсъствието на майчината фигура.

Както сочат редица специалисти в областта, може да се очаква индивидуален напредък у детето и подобряване на състоянието му, благодарение на една привилегирована връзка с някой, който го обича. Обикновено в живота на едно дете тази функция се изпълнява от майката. При отсъствие на нейната фигура, когато поради различни причини тя не е в състояние да я осъществява, тази функция може да се изпълнява и от друг човек, който полага особени специфични грижи за детето, който му говори и който му позволява да разбере, че може да бъде харесвано и обичано. Именно поради тази причина Сдружение „Самаряни” реши да разработи проект за работа с деца с увреждания. Като различното тук е, че жени на средна възраст ще бъдат ангажирани с отглеждането на тези деца, а не персонала на съответните домове. Такъв вид проект ще се случи за пръв път в старозагоска община. От опита, който имаме и от събраната информация по тази тематика, стана ясно, че в други градове на страната този вид работа с деца с увреждания е доста успешен метод и затова решихме да го приложим и в Стара Загора. До момента желание и готовност да започнат да се грижат за тези деца са заявили пет жени. Дейностите ще започнат съвсем скоро, но за целта е необходимо други пет жени да заявят желание за работа с децата с увреждания и да им помогнат да се почувстват специлни, обичани и значими. Единственото, което е необходимо е широко сърце, мотивация за работа с деца и способност за работа в екип. Всяка от жените ще бъде обучена и предварително подготвена за изпълнение на служебните си задължения. Обученията ще се проведат от местни специалисти с практически опит в работата с деца със специални потребности. Всяка жена ще отговаря за две деца и ще бъде ангажирана в рамките на половин работен ден.

Добромира Петрова,
връзки с обществеността,
Сдружение „Самаряни
www.samaritans.bg

 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: