Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

„ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД – съучредител на Национално сдружение по безопасност на труда


 „Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд” бе учредено на 26 март в София от 33 физически и юридически лица, сред които бе и най-голямата електроцентрала в България „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД. Нейни представители в учредяването бяха инж. Диян Димов – ръководител отдел „Безопасност и здраве при работа” и инж. Анелия Друмева – експерт „Безопасност и здраве при работа”. Тя бе избрана в 5-членния състав на Управителния съвет на организацията. В бъдещата работа на сдружението на нея е поверена отговорността в направление „Безопасност при работа”, включващо следните теми: техническа безопасност, пожарна и аварийна безопасност, работа във взривоопасна сграда, транспорт и съхранение на опасни вещества, съоръжения с повишена опасност, безопасност в организацията на труда и колективни средства за защита, лични предпазни средства и специално работно облекло.
„Основната ни цел е да обединим всички организации и хора, работещи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в страната. Идеята е да се претворят в практиката изискванията, които са залегнали в Националната програма по безопасност и здраве при работа, в която българското правителство одобрява мерки, свързани с изпълнение на целите, заложени в стратегията по безопасност при работа до 2012 година”, посочва инж. Анелия Друмева. По думите й, „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД ще може да популяризира пред общостта постиженяита си по осигуряване на безопасни условия на труд, както и предимствата от внедрената си система по здраве и безопасност при работа. Централата ще може да осъществява добри практики в областта на енергетиката с предприятия като АЕЦ „Козлодуй” и „Мини Марица Изток” ЕАД.
С членството си в националната организация и като привърженик на идеята за обединяване на най-активната, творческа и съзнателна част от обществото, свързана с осигуряване на безопасни условия на труд в страната, „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД ще има възожността и правото да дава предложения и препоръки в петте направления на сдружението: „Здраве при работа”, „Безопасност при работа”, Законодателство, нормативно осигуряване, системи за управление на здравето и безопасността при работа”, „Обучение” и „Информация и контаки”.
         „Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд”  бе учредено с подкрепата на:  Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и синдикалните организации КТ “Подкрепа” и КНСБ.


Отдел „Информация и връзки с обществеността”
„ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: