Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Председателят на МНДСВ – Казанлък - Петко Петков присъства на заседание в Пловдив


 На 09.10.2010г. в Пловдив се проведе Национален съвет на Младежкото НДСВ. Сред организационните решения, които се взеха, бяха: присъединяването на МНДСВ към структурата на Национален младежки форум; запазването на състава на Изпълнителния съвет; приемане на национална кампания за безопасност по пътищата и кампания от мерки срещу младежката безработица.

 Председателят на МНДСВ Иво Чифлички направи отчет за дейността на организацията през първата половин година от създаването й. Основни точки в него бяха успешно проведените национални конкурси за литература и фотография; успешното сътрудничество със софийските райони структури за подписки (Мусагеница) и протестни акции (Казичене и Трън); обученията в сътрудничество с фондацията; международните партньорства (TNL, CSL) и предвидените в краткосрочен план кампании (включително съвместни с Женска либерална мрежа и Либералния институт за политически анализ).
 Госпожа Христина Христова – Лидер на НДСВ поздрави членовете на НС и изнесе презентация на тема „Нови явления на пазара на труда в условията на икономическа криза”, която бе последвана от дискусия по темата. Другата презентация, последвана от едночасова дискусия бе представена от Иво Чифлички на тема „Агресията в младите”.

 Гостите на събитието Петер Андреас Бохман и Аспарух Панов (Фондация „Фридрих Науман”), Джим Лофтус (Политически анализатор, САЩ) и Николета Николеску (CSL Румъния) поздравиха своите млади колеги и самите те се включиха в дискусиите по двете теми на Националния съвет: „Младежка безработица” и „Агресията в младите”.

 

coronavirus.bg