Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


ВАСИЛ САМАРСКИ: ЩЕ АСФАЛТИРАМ УЛИЦИТЕ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪКТУК ЩЕ ИМА АСФАЛТ
Асфалтирането на улиците в община Казанлък е основният приоритет в Управленския проект на кандидата за кмет Васил Самарски. Пътната мрежа в града е над 100 км, а в населените места – общо над 300 км. Европейските средства, външното финансиране и кредитиране, бюджетът на общината, управлението на общинската собственост и публично-частното партньорство ще бъдат източниците на финансиране.МНОГО ДОБРЕ ПРЕМИСЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ от страна на Васил Самарски стоят зад тази амбициозна задача. За него е недопустимо в публичното пространствто да се хвърлят големи предизборни обещания, които да се харесат на гражданите, а след изборите, когато дойде време за осъществяването им, да се търсят оправдания. „Власт, която непрекъснато търси причини и непрекъснато се оправдава за несвършеното, е слаба и немощна.” – смята той. И тъй като знае, че дупките по улиците от години са най¬-големият проблем в община Казанлък, е решен да се справи с него.

РАБОТА НЕ НА ПАРЧЕ, А ПО ПЛАН според Самарски, е необходима за асфалтирането на всички улици в общината. Това е огромна дейност, която не може да се извършва, както досега, на парче – с почти никакъв ефект, но с похарчени много средства на данъкоплатците. Тази дейност трябва да бъде ясно планирана и разчетена и непременно да бъде обвързана с предхождащи я други дейности, свързани с подземните комуникации от една страна, и от друга – да бъде синхронизирана с работата по уличното осветление, озеленяването, с изграждането на парковете, паркоместата, велоалеите, спортните и детските площадки и други съоръжения.

ТРИ ЯСНИ СТЪПКИ и една много добра организация водят към изпълнението на тази задача, която, според Самарски, е основното задължение и работа на един кмет.

На първо място ¬ той ще възложи разработката на нов Общ устройствен план, съобразен със стратегическите цели на развитие на община Казанлък, и след обсъждане с населението на общината и бизнеса, ще предложи на Общинския съвет да го обсъди и приеме.

На второ – ще възложи разработката за цялостно планиране на инфраструктурата в община Казанлък – улици, подземни комуникации (ВиК, газ, телекомуникационна мрежа, ел. мрежа и др.), видеонаблюдение, регулиране на движението, осветление, тротоари, предблокови и междублокови пространства, и др.

И трето – ще разработи след това конкретна и ясна програма – със срокове и финансиране, за цялостна реконструкция и ремонт на съществуващата пътна мрежа и тротоарите и изграждане на нова. Ремонтните дейности ще организира едновременно и пропорционално в града и в населените места в общината по график, приет от Общинския съвет.

Тези три ясни стъпки ще дадат отговор на всички наболели и неотложни въпроси, свързани със средата, в която живеем – в градовете и селата. И всеки, където и да живее, ще бъде наясно кога и как ще бъдат решени въпросите с асфалтирането, осветлението, почистването и озеленяването, категоричен е Самарски.

И допълва: „Ако всичко това не бъде свършено по този последователен начин: План – Програма – Реализация, не можем да разчитаме нито на средства от ЕС, нито на финансиране от други източници. Само така, според него, няма да се хвърлят пари на вятъра и всеки лев от европейските програми и от други приходоизточници ще отива по предназначение. И – за всяка дейност, за всеки разход – гражданите, които всъщност са работодателите на кмета, ще бъдат информирани.

От всички срещи и разговори на Васил Самарски с граждани от различни населени места в общината, които, оказва се, не са забравили за подарения му от Сергей Станишев амортисьор, както и от Възлагателните писма, които те му връчват, се очертава един безспорен извод – че задачата с асфалтирането, която този кандидат за кмет си е поставил, ги удовлетворява напълно и че, с изключение на неколцина скептици, те му вярват, безрезервно го подкрепят и са готови да му помагат.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж