Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


ЖЕНИТЕ В АКТИВНА ВЪЗРАСТ ПРИОРИТЕТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА САМАРСКИ

 ЖЕНИТЕ В АКТИВНА ВЪЗРАСТ - ПРИОРИТЕТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВАСИЛ САМАРСКИ

За пръв път кандидат за кмет издига жените като свой управленски акцент

Господин Самарски, за пръв път ние, гражданите на община Казанлък, чуваме кандидат за кмет да издига точно този приоритет. Защо в управленските си намерения поставяте акцент именно на жените в активна възраст?

Съжалявам, че никой досега не е обърнал внимание на тази, може би най-голяма, група сред нашите съграждани. В развитите европейски страни на жените, особено на жените в активна възраст, се отделя все по-голямо внимание. Има редица документи на ЕС, които препоръчват, дори задължават, в местното самоуправление да се работи много по-активно в тази посока. У нас липсват реални законови разпоредби за равнопоставеност. България е една от малкото страни в Европа без специален закон, регламентиращ равното третиране, въпреки формалното съществуващите принципи за равноправие. А защо аз за първи път издигам жените в активна възраст като свой приоритет? Защото все някой трябва да започне…
 

В Управленския си проект за община Казанлък 2011 – 2015 казвате, че „жените са една от най-потърпевшите социални групи”. Защо това е така?
Точно така, в процеса на твърде дългия преход към пазарно стопанство се оказа, че жените са една от най-потърпевшите социални групи. Негативните последствия са в резултат на неравностойното им положение на пазара на труда, на заплащането на женския труд. Жените по-трудно се реализират в частния бизнес. Степента на феминизация на бедността е повишена, особено при жените – глави на семейства. При промяна на семейното им положение (раздяла, развод, овдовяване), жените стават по-уязвими. Това е предопределено преди всичко поради една основна причина – грижите за децата. Двойната заетост на жените, в професията и в домакинството, не е подкрепена от мерки за съвместяване на трудовия и семеен живот. Въпреки че има Конвенция по този въпрос – 156 на МОД, у нас няма разработени достатъчно услуги и облекчения.
 

А като добавим и демографската криза...
Да, доказано е, че поради преумората и стреса, в репродуктивното поведение на
жените са настъпили негативни промени, което силно задълбочи демографската криза. У нас липсват реални мерки и механизми за стимулиране на раждаемостта. Майчинският труд е приравнен към най-ниско квалифицирания труд. Не случайно младите майки излизат на протести, това е знак, че те са готови да се борят за своите права. Може да се помисли също за механизми за кариерно развитие и надомна работа по време на бременността и отглеждането на децата. Това от една страна финансово ще помогне на жените-майки, а от друга – те няма да се самоизолират от обществото и ще поддържат  социалните си контакти и по време на майчинството.
 

Като се замисли човек - това са много тежки проблеми и са свързани с много работа. Вие сте решен да я започнете, какво ще направите?
Проблемите наистина са тежки и изискват много неотстъпна и последователна работа. Все отнякъде,обаче, трябва да се започне. Престъпно е да си затваряме очите за това. Аз съм готов да работя. В Управленския си проект съм записал основните мерки, които ще предприема: обучение на младежи по равнопоставеност, джендър бюджетиране, разширяване функциите на омбудсмана, кризисен център, здравна защита, база данни за възможности за заетост, кампании за ратифициране, инфо-офиси за улесняване достъпа до социалните услуги, трансфер на добри практики, CEDAW (конвенция) социална икономика и права ECX, специални органи срещу злоупотреби. Да се изброяват мерки, обаче, е най-малкото. Те ще бъдат последвани от практически разработки, обвързани със срокове и финансиране, от специалисти и с участието на жени. Имам намерение да създам специален отдел или да назнача заместник-кмет в общината, в чиито задължения да бъде решаването на тези проблеми.
Освен това, през мандата ще работя и лично ще следя изпълнението на Общинския план за насърчаване на равнопоставеността. В този план са заложени много добри конкретни цели и задачи, към които е крайно време да насочим вниманието си и да започнем работа.

Славяна Гайдарова

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж