Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


ВАСИЛ САМАРСКИ: НИКОГА НЕ КАЗВАМ НЕЩО, КОЕТО НЯМА ДА СВЪРША!

 ЗА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - СЕГА

Кандидатирам се за кмет на община Казанлък, защото искам да живея в европейска община, с равни улици и тротоари, чиста, светла и зелена. С усмихнати хора с европейско самочувствие. Защото знам, че мога да бъда добър стопанин на общината, която никога не напуснах и която истински обичам. Защото знам, че всички ние, гражданите на общината, имаме потенциал и възможност да трансформираме негативизма в позитивизъм и да започнем промяната - СЕГА.
ВАСИЛ САМАРСКИ

По същество моето управление ще бъде управление на надграждането – чрез реформи и промени.
Базата за надграждане е нормативно обезпечена от Общински съвет-Казанлък – това са приетите от него стратегически планове, програми и наредби, в чието обсъждане и приемане съм участвал лично като общински съветник и като председател на Общинския съвет.
Различното в работата на Община Казанлък ще бъде това, че за реализирането на моите управленски намерения ще инициирам промени в някои подзаконови нормативни актове и ще предлагам на Общинския съвет да ги приеме.
Гарантирам, че ще създам добра организация по прилагането на нормативните документи, с което реално ще реша голяма част от проблемите на гражданите.
Ще бъда кмет от първия ден – защото нямам нужда да се уча, познавам проблемите в общината – досега като представител на законодателната власт, и знам пътя за тяхното практическо решаване, което е задължение на изпълнителната власт, тоест на кмета.
В Управленския ми проект за община Казанлък 2011 г. – 2015 г. съм заложил много добре обмислени идеи и намерения в основните сфери на живота на хората в община Казанлък, с ясна финансова обвързаност. Имам контактите – у нас и в европейските централи, и много точно съм разчел кое как да осъществя и как да осигуря съответното финансиране.
Голяма част от задачите, които съм си поставил в Управленския проект, са нови и твърде интересни, убеден съм, че гражданите ще ги разберат и оценят.
Всеки раздел от проекта съм озаглавил по начин, който най-добре илюстрира и изразява моето разбиране за съответната сфера:
• Устройство на територията. Архитектура. Строителство. Инфраструктура. Транспорт. Приоритетите ми – много накратко и много точно, се съдържат в моето предизборно послание: Тук ще има асфалт. Ще бъде светло, чисто и зелено.
• Образованието – основата на основите във всяко развитие.
• Здравеопазването – модерно и достъпно за хората.
• Социалните дейности – изцяло съобразени с Общинската Стратегия, приета с Решение №737/14.09.2011 г. на Общински съвет-Казанлък. За мен е важен всеки човек, всеки гражданин на община Казанлък. Приоритетите ми: Поемам социален ангажимент и ще положа специална грижа към младите хора, жените в активна възраст, хората с увреждания и пенсионерите.
• Селско и горско стопанство – с регистър на общинския поземлен фонд.
• Туризмът – устойчив сектор.
• Бизнессреда и ЕС – ясни правила.
• Спортът – трябва да се свърши много работа.
• Културата – визитната картичка на общината.
• Общинската собственост – с грижа на добър стопанин.
• Бюджет и финанси – прозрачност и публичност.
• Кметовете на населените места – разпоредители с бюджетни средства.
• Общинският съвет – местният законодател.
Ще изпълнявам решенията, които Общинският съвет взема, и ще се отчитам за всичките си действия пред него и пред жителите на община Казанлък.
Целият Управленски проект за община Казанлък 2011 г. – 2015 г. е поместен в сайта ми: vasilsamarski.bg
Всички мои идеи, подробно развити и аргументирани като специфика на проблемите, които трябва да бъдат решени, ще се съдържат в Програмата ми за управление за развитието на община Казанлък през 2011 г. – 2015 г., която се приема от Общинския съвет след встъпване на кмета в длъжност – съгласно ЗМСМА. Програмата ще разработя на база Управленския ми проект и Платформата на БСП.
Най-важното, което трябва да се знае за мен: че следвам максимата „Колкото повече работя, толкова повече мога да работя”; че никога не казвам нещо, което няма да свърша, и че с каквото съм се захванал, съм го свършил докрай.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж