Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Приеха Общинска стратегия за демографско развитие на община Казанлък

Общински съвет - Казанлък прие проекта за Общинска стратегия за демографско развитие на общината за 2008 – 2020 година, предаде кореспондент на радио "Фокус" - Велико Търново.

По думите на Галина Стоянова, секретар на община Казанлък, стратегията е изготвена във връзка с Националната стратегия за демографско развитие на Република България 2006 – 2020 година и е съобразена с целите и приоритетите на Общинския план за развитие на Казанлък за 2007 – 2013 година.
"Оттук нататък демографската стратегия ще бъде официално издадена, каквото е и изданието на Министерския съвет със съдействието на фонда на ООН за населението и Министерството на труда и социалната политика. Пак с тяхно съдействие демографската стратегия на Казанлък ще бъде част от проектите на министерството за кандидатстване по европейските програми за отпускане на средства. С решението на Общинския съвет от днес във втората половина на годината трябва да бъдат предвидени средства конкретно за тази демографска стратегия, по която ще могат неправителствени организации, младежки сдружения и други да кандидатстват по проекти", посочи Стоянова. По нейните думи през последните години в община Казанлък постепенно намалява населението, като се поддържа неголям отрицателен естествен прираст, намалява делът на младите хора, но се запазват контингентите в трудоспособна възраст.

 


 С 31 гласа "за" Общински съвет – Казанлък взе решение да предложи на министъра на образованието и науката да закрие началното училище в село Ясеново, предаде кореспондент на радио "Фокус" - Велико Търново . Кметът на селото Христо Христов посочи, че родителите са взели решение децата им да посещават учебните занятия в съседното учебно заведение, намиращо се в село Шейново, като на тези ученици бъде осигурен безплатен транспорт.
"Право на родителите е да решат кое училище да посещават децата им", уточни заместник-кметът по образование и култура в община Казанлък Юлияна Палазова. Тя допълни, че според Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка за 2006 – 2015 година се дефинират две основни цели на образователна политика – равен достъп до образование и качествено образование. "В начално училище "Иван Вазов" в село Ясеново обучението се извършва в слята паралелка и обучаващите се в учебното заведение деца са осем: в първи клас – 4 и в трети клас - толкова", информира Палазова.

 


Общински съвет - Казанлък взе решение да удължи срока на договора за предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения в МБАЛ-Казанлък от "Центъра за спешна медицинска помощ" - град Стара Загора, предаде кореспондент на радио "Фокус" - Велико Търново. Предложението на кмета на града Стефан Дамянов бе срокът да бъде увеличен на три години. С 29 гласа "за" общинските съветници приеха проекта за решение относно ползването на помещение от 200 кв.м, в това число 30 кв.м помощни помещения от "Центъра за спешна медицинска помощ" - Стара Загора. С взетото решение Общински съвет - Казанлък упълномощи управителя на Многопрофилната болница за активно лечение в града доктор Христо Христов да удължи срока на договора за още три години, считано от датата на изтичането му за една година. Местните старейшини приеха и проект – предложение за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
"Предстои на 7 май министър Николай Василев да пристигне в Казанлък, където в 11.00 часа в зала "Инфра" ще се състои официалното откриване на първия Общински съвет, който ще гласува електронно", информира председателят на местния парламент Васил Самарски. Той допълни, че следващата седмица общинските съветници ще направят пробно заседание, на което ще гласуват електронно.

 

Деница ГЕОРГИЕВА радио "Фокус" - Велико Търново
 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: