Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Семинар „Новата ОСП и мерките за подпомагане на агроекологията по ос 2 от ПРСР 2007-2013 г.”

Уважаеми Земеделски производители, жители и гости на Казанлък, от името на Консорциум „Био Форум”  Ви каним на Информационен ден – семинар на тема „Новата ОСП и мерките за подпомагане на агроекологията по ос 2 от ПРСР 2007-2013 г.” Информационният ден ще се проведе на 02.04.2013 г. (вторник),  от 11:00 до 13:00 часа в залата на  „Военен клуб” – Казанлък


Целта на информационния ден е да Ви представим мерките от ос 2 на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“, мярка 212 „Плащания за земеделските стопани за райони с ограничения, различни от планинските райони“, мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи“ и мярка 214 „Агроекологични плащания”).

Информационния ден ще включва семинар и консултации.
Семинарът ще от лектор от МЗХ. Ще Ви разясним новостите в условията за кандидатстване през 2013 г.    
Консултациите по мерките ще са от експерт на Консорциум „Био Форум”.

Информационният ден ще се проведе на 02.04.2013 г. (вторник),  от 11:00 до 13:00 часа в залата на  „Военен клуб” – Казанлък

Заповядайте!
Ще Ви бъдем полезни.

               
Консорциум „Био Форум”

 

 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж