Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


НАД 5000 ФИРМИ ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИТЕ СИ ПО ИНТЕРНЕТ И ПЕСТЯТ ДАНЪЦИ

ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ СЪЩО ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИЯТА

Над 3200 са подадените декларации за облагане с корпоративни данъци в Офиса на НАП в Стара Загора до 26 март. 70 % от фирмите  (5100) са предпочели да изпратят годишните си декларации по Интернет. Същите ще могат да ползват и процента отстъпка, ако са платили пълния размер на данъка върху печалбата.

Припомняме, че декларацията за облагане с корпоративни данъци за данъчната 2012г. се подава заедно с годишния отчет за дейността до 1 април 2013 г. В този срок трябва да бъде заплатен и дължимия корпоративен данък от дружествата, които са осъществявали дейност. За фирмите, изпратили декларациите си по интернет, подписани с електронен подпис и платили пълния размер на данъка е предвидена отстъпка в размер на 1%, но не повече от 1000 лв.
Фирмите, които не са упражнявали дейност през годината също подават данъчна декларация за облагане с корпоративен данък (по образец 1010а). Срокът за подаване на декларацията също е 1 април 2013.
Напомняме, че глобите за неподадени в срок декларации, включително на лица, които не са упражнявали дейност през годината са от 500 до 3000 лв., а за деклариране на неверни данни и неподадени приложения от 100 до 1000 лв.
Декларациите за облагане с корпоративни данъци се подават лично от данъчно задължените лица или от упълномощен представител в офисите на НАП по регистрация, по пощата с обратна разписка или по интернет, подписани с електронен подпис.

Повече информация на тема корпоративни данъци може да бъде намерена на сайта на НАП: www.nap.bg и да бъде получена на телефона на информационния център: 0 700 18 700, на цената на градски разговор.

Мариета Добрева

 

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж