Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


ВТОРО ПЛАЩАНЕ НА АВАНСОВ ДАНЪК ЗА ФИРМИ САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА И НАЕМОДАТЕЛИ


31 юли е крайният срок за подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и по чл. 201 от ЗКПО от: самоосигуряващи се лица, включително земеделски производители, и фирми - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда определен в закона. В декларацията се посочва размера на данъците, които са удържани при изплащането на нетрудови възнаграждения, както и дивидентите в полза на физически и юридически лица. В случаите, когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, тя се подава от лицето придобило дохода. Не се посочва единствено удържаният данък за доходи от трудови правоотношения.

Лицата задължени да удържат и внасят данък при източника декларират дължимия данък за тримесечието с подаването на горепосочената декларация, в срок до края на месеца следващ тримесечието. Тоест декларацията се подава три пъти в годината, като за последното тримесечие на 2013 г. платците на дохода не следва да удържат и внасят авансово данъка.

В най-масовият случай декларацията по Чл.55 (образец 4001)  се подава от:
- ако сте наемодател и отдавате помещение под наем на друго физическо лице трябва да декларирате в новата декларация по чл.55, ал. 1 от ЗДДФЛ и внесете дължимите авансови вноски до 31 юли;
Например, ако сте физическо лице и отдавате недвижимост под наем също на физическо лице, за доходите получени през месеците април, май и юни 2013г., следва да подадете новата декларация (образец 4001) и да платите дължимия авансов данък до 31 юли 2013г. Изключение са гражданите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, които отдават помещения под наем. Те дължат авансов данък, едва когато получаваната през годината от тях сума надхвърли 7 920 лв. от всички източници на доходи на лицето и след приспадане на нормативно признатите разходи и дължимите осигурителни вноски за периода.
- ако сте самоосигуряващо се лице подавате декларация за авансовия данък за доходите получени през второто тримесечие на 2013г. ( по чл.55 от ЗДДФЛ);
- ако сте земеделски производител подавате декларация за авансовия данък за доходите Ви получени през второто тримесечие на 2013г. ( по чл.55 от ЗДДФЛ), и ако сте реализирали селскостопанска продукция, или сте получили субсидии, т.е. имате приходи от дейността.
Горепосочените видове декларации се подават в офисите на НАП, лично или чрез упълномощено лице, по пощата с обратна разписка, или по интернет подписани с електронен подпис. Срокът за плащане на данъка е срока за подаването на декларацията, т.е. 31 юли. Над 2500 са лицата в старозагорска област, които се очаква да подадат своите декларации до края на месеца.
Повече информация за попълване на декларациите, плащане на данъци и нови срокове, може да бъде получена на телефона за информация на НАП: 0700 18 700, на цената на един градски разговор.

Мариета Добрева
 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж