Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Вноски на самоосигуряващи се лица

Напомняме на самоосигуряващите се лица и техните счетоводители, че месечните осигуровки-здравни и социални, се внасят до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят и се плащат задължително по ЕГН на лицата, а не по Булстат.
За Офиса на НАП в Стара Загора са идентифицирани 92 самоосигуряващи се лица, които са пропуснали да подадат осигурителни декларации обр.1 и обр.6 в законоустановените срокове. Това влияе на състоянието на данъчно осигурителната им сметка и същите ще получат писмена покана да подадат липсващите декларации в седем дневен срок от получаването й. Съветваме самоосигуряващите се лица след получаване на писмото от НАП, да се обърнат към съответния служител посочен в него, и да отстранят допуснатите грешки, така че задълженията им да бъдат обвързани с направените плащания и да се внесе относителен порядък в данъчно-осигурителната им сметка (ДОС). Инспекторите от Офиса на НАП в Стара Загора са анализирали състоянието на единната сметка на всеки клиент поотделно и са на разположение да окажат необходимото съдействие и помощ. 
Напомняме, че при започване или възобновяване на трудовата дейност, самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация в компетентния офис или дирекция на НАП в срок от 7 дни. Декларациите се подават лично, чрез  упълномощено лице, или по пощата с обратна разписка.
Повече информация по темата може да бъде получена на телефон: 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна или на място в Офисите ни в Стара Загора и Казанлък.

Мариета Добрева

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж