Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 24.06.2021 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 24.06.2021 г.


БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

1439-5012/Ръководител, база

Висше

Английски

Бази данни

1

2120-6003/Математик

Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по математика и ИТ), Висше / Математика (учител по математика и ИТ), Висше / Информатика и компютърни науки (учител по математика и ИТ)1

2211-7004/Лекар, вътрешни болести

Висше / Медицина


MS OFFICE

1

2211-7005/Лекар, педиатрия

Висше / Медицина


MS OFFICE

1

2212-7022/Лекар, нефрология

Висше / Медицина


MS OFFICE

1

2212-7080/Лекар, дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

Висше / Стоматология1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина


MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина


MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина


MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина


MS OFFICE

5

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)


MS OFFICE

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра - детски профил), Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер)8

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)2

2222-6001/Акушерка

Висше / Здравни грижи (акушерка)


MS OFFICE

1

2250-7003/Ветеринар

Висше / Ветеринарна медицина8

2264-6004/Кинезитерапевт

Висше / Медицина (кинезитерапевт)1

2266-6001/Логопед

Висше / Здравни грижи (логопедия), Висше / Педагогика (специална педагогика)


специализирани програми

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (НУП)


специализирани програми

1

2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика (НУП)


специализирани програми

1

2359-5043/Ръководител, компютърен кабинет

Висше / Комуникационна и компютърна техника (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019г. за статута и проф. развитие на учителите,  директорите и педаг. специалисти.)1

2359-6002/Помощник-директор, учебната дейност

Висше (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019г. за статута и проф. развитие на учителите,  директорите и педаг. специалисти.)


Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието

1

2634-6001/Психолог

Висше / Психология


специализирани програми

1

2634-6003/Психолог, училищен

Висше / Психология (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019г. за статута и проф. развитие на учителите,  директорите и педаг. специалисти.)


Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието

1

2635-6003/Социален работник

Висше


компютърни умения

1

3312-5001/Кредитен специалист, банка

Средно2

3434-2001/Главен готвач

Средно / Хранителни технологии (професионална квалификация главен готвач)1

4211-1012/Служител, гише в пощенска станция

Средно1

4224-2001/Рецепционист, хотел

Средно, Висше (може с медицинско образование-мед. сестра)1

4224-3002/Администратор, хотел

Висше / Туризъм

Английски

компютърни умения

5

4224-3002/Администратор, хотел

Средно

Английски


2

4226-2003/Рецепционист

Средно


Работа с компютър

1

4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон)

Средно


работа с програмен продукт

1

4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон)

Средно1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)2

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач)1

5120-2001/Готвач

Средно2

5120-2001/Готвач

Начално, Средно, Основно2

5120-2003/Помощник-готвач

Средно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач,  Помощник готвач)2

5120-2003/Помощник-готвач

Средно, Начално, Основно4

5120-2003/Помощник-готвач

Средно1

5120-2004/Помощник-сладкар

Средно1

5131-2004/Сервитьор

Средно1

5131-2004/Сервитьор

Средно2

5131-2004/Сервитьор

Средно


Офис пакет

1

5131-2004/Сервитьор

Средно10

5131-2004/Сервитьор

Средно1

5131-2004/Сервитьор

Средно3

5132-2001/Барман

Средно1

5142-2003/Маникюрист

Средно2

5151-1002/Пиколо

Средно10

5162-1003/Камериер/камериерка, хотел

Основно, Средно4

5169-3009/Масажист

Средно / Здравни грижи (професионална квалификация масажист), Професионален колеж / Здравни грижи (професионална квалификация масажист)1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно (Желателно е кандидата да има познания по устройството на автомобила.)

Английски

Бази данни

1

5312-3001/Помощник на учителя

Средно


работа с програмен продукт

2

5322-1001/Домашен санитар

Без образование13

5322-1002/Личен асистент

Без образование8

5329-1002/Водолечител

Средно1

5412-3007/Оперативен дежурен

Средно


Работа с компютър.

2

5414-1007/Охранител

Основно3

5419-2007/Спасител, басейн

Средно / Здравни грижи (Професионална квалификация воден спасител)1

6113-1002/Градинар

Основно1

6113-1002/Градинар

Средно1

7126-2005/Водопроводчик, поддръжка

Средно / Комунално-санитарни услуги5

7212-1001/Заварчик

Основно (квалификация заварчик)2

7212-2021/Резач, метал

Средно2

7223-1015/Стругар

Средно2

7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия3

7223-2041/Фрезист

Средно1

7223-2042/Шлайфист

Средно1

7233-2027/Монтьор, текстилно оборудване

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1

7233-2027/Монтьор, текстилно оборудване

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1

7233-2030/Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

Средно (монтьор на машини и съоръжения), Висше / Машинно инженерство (монтьор на машини и съоръжения)15

7318-1017/Работник, сортировач

Без образование, Начално, Основно1

7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие

Средно / Електротехника и енергетика1

7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради

Средно1

7522-2011/Крояч, дървени модели

Средно1

7542-2006/Изпитател на взривни материали

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия2

8113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудване

Средно3

8131-2030/Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия3

8157-2001/Машинен оператор, гладене в пералня

Средно, Основно5

8157-2002/Машинен оператор, пералня/перачница

Средно1

8182-2004/Огняр

Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (машинист на котли с високо налягане), Средно / Електротехника и енергетика (машинист на котли с високо налягане)10

8212-2005/Монтажник, кабели

Начално5

8219-2001/Монтажник, изделия от метал

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия1

8331-2002/Шофьор, автобус

Средно (категория Д)1

9121-0003/Перач (ръчно)

Основно, Начално10

9312-0003/Работник, строителството

Средно2

9312-0008/Работник, поддръжка

Основно, Средно1

9312-0008/Работник, поддръжка

Основно5

9313-0001/Общ работник, строителство на сгради

Основно, Средно19

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Начално, Професионален колеж, Средно, Основно, Без образование10

9412-0003/Работник, кухня

Средно2

9510-0003/Пазач, невъоръжена охрана

Средно1

9622-0001/Общ работник

Средно1

9622-0001/Общ работник

СредноТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 24.06.2021 г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg


 
Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж