Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 02.12.2021 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 02.12.2021 г.


БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

3343-3007/Организатор

Висше / Администрация и управление (Човешки ресурси, Публична администрация, Хуманитарни науки, Социални дейности, Връзки с обществеността)

MS OFFICE Word,  Excel, Internet, Outlook

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер), Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

1

3313-3001/Счетоводител, оперативен

Висше / Икономика

Компютърни умения

1

2622-5001/Библиотекар

Висше / Обществени комуникации
и информационни науки (Библиотечно дело)

Компютърни умения

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика или ПНУП)

MS OFFICE Word,  Excel

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Български език и литература)

MS OFFICE Word,  Excel

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Филология (Българска филология)

Текстообработка (MS WORD) и електронни таблици (MS EXCEL)

1

6221-1005/Работник, ферма (рибовъд)

Начално, Основно / Други неопределени специалности, Без образование

 

3

5223-2001/Продавач-консултант

Начално, Основно, Средно / Търговия на едро и дребно, Висше

 

1

8172-2002/Машинен оператор, банциг

Основно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

 

1

9622-0001/Общ работник

Основно / Растениевъдство и животновъдство

 

10

5322-1002/Личен асистент

Основно / Социална работа и консултиране

 

5

7123-2004/Шпакловчик

Основно / Строителство, Средно / Строителство

 

5

7131-1001/Бояджия, сгради

Основно / Строителство, Средно / Строителство

 

3

5223-2001/Продавач-консултант

Основно, Начално, Средно / Търговия на едро и дребно, Висше

 

3

9321-0006/Опаковач

Основно, Начално, Средно, Висше

 

2

4321-2014/Склададжия

Основно, Средно / Търговия на едро и дребно, Начално, Без образование

 

3

4110-2005/Технически сътрудник

Средно

MS OFFICE Word,  Excel, Internet

1

7322-2014/Печатар

Средно / Други неопределени специалности

 

2

7412-2009/Електромонтьор

Средно / Електротехника и енергетика (Технически познания от училище)

 

1

7223-1015/Стругар

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

1

7223-2042/Шлайфист

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

3

7233-2032/Шлосер-монтьор

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

2

8182-2004/Огняр

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (правоспособност за огняр), Основно (правоспособност за огняр)

 

2

7223-1015/Стругар

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар/фрезист/Настройчик на ЦПУ машини), Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар/Фрезист/Настройчик на ЦПУ машини)

 

2

3115-3004/Техник, механик

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Технически познания от училище)

 

1

3122-3002/Организатор, производство

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия, Висше / Машинно инженерство

Компютърни умения

1

3115-3004/Техник, механик

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

 

1

8332-2006/Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

 

2

2142-6022/Инженер, проектант

Средно / Строителство, Висше / Архитектура, строителство и геодезия

AutoCad

1

4313-3003/Специалист, труд и работна заплата

Средно / Счетоводство и данъчно облагане (икономист-счетоводител), Висше / Икономика (Счетоводство и контрол, Икономика и организация на труда, Управление на човешките ресурси)

Текстообработка и електронни таблици

2

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

 

3

4321-2014/Склададжия

Средно / Търговия на едро и дребно, Висше / Икономика (Търговия и маркетинг)

 

2

7549-2005/Лаборант

Средно / Химия, Висше / Химически науки

 

1

5131-2004/Сервитьор

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор)

 

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 02.12.2021 г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 
Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж