Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


ПРОВЕРИХТЕ ЛИ ДАНЪЧНООСИГУРИТЕЛНАТА СИ СМЕТКА?

ПОГАСЕТЕ СТАРИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО НОВ РЕД

От началото на декември е променен редът за плащане на забавени задължения от данъци и осигуровки. До сега принципът на еднната сметка изискваше при плащане на суми към бюджета да се погасяват най-старите задължения, по тяхната поредност, включително и натрупаните лихви.

 

От този месец принципът е променен. Първо се погасяват всички главници по задължението с изтекъл срок на плащане, след което се преминава и към натрупаните лихви. По този начин се спира начисляването на по-големи лихви и се предотвратява натрупването на нови задължения, при условие че има плащания от длъжниците.

 

Напомняме на самоосигуряващите се лица, земеделски производители и всички отговорни лица, да проверят актуалното състояние на данъчноосигурителните си сметки преди края на година. Това може да стане чрез услугата: “Справка за задълженията и плащанията” от страницата на НАП в интернет на www.nap.bg. Услугата е достъпна с електронен подпис или ПИК и дава изчерпателна информация за състоянието на данъчноосигурителните сметки на задължените лица.

Припомняме, че чрез ПИК лицата могат да следят информацията в данъчно-осигурителната си сметка и да проверят дали подписания от тях трудов договор съответства на информацията декларирана от работодателя им. Персоналният идентификационен код позволява на лицата да направят справка за размера на осигурителния доход, върху който им се удържат и съответно внасят осигурителни вноски. Чрез ПИК клиентите на приходната агенция могат да поискат и издаването на документ, например удостоверение за липса на задължения или да получат справка за задълженията си за данъци и осигуровки и направените плащания по тях.

Всеки клиент проявил интерес към услугата, може да получи своя персонален идентификационен код, като посети офис на НАП по постоянен адрес и подаде заявление по образец. Издаването на ПИК е безплатна услуга, както всички останали предлагани от Националната агенция за приходите. Кодът се получава в момента на подаване на заявлението, лично от лицето. Удостоверението за ПИК съдържа комбинация от 12 символа и позволява достъп до част от E-услугите на НАП, за които не се изисква електронен подпис.  Електронният подпис се изиква за достъп до ДОС на лица и фирми и освен улеснение на за подаване на данъчно-осигурителна информация към НАП, дава и достъп до справката за задължения на същите.

Повече информация за услугите предоставяни от НАП с ПИК може да бъде получена на телефон: 0700 18 700, на цената на градски разговор и от информационните брошури разпространявани от НАП в страната.

Мариета Добрева

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж