Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Казанлък с грижа за децата

 65 хиляди лева ще задели през тази година Общината в Казанлък за закрила на детето. Средствата са разписани по отделни пера в специалната Общинска програма, приета на последното, 71-во заседание на Общинския съвет в града. Заседанието бе последното за съветниците от мандат 2003-2008 година.

Сред приоритетните цели на Общинската програма за закрила са намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции и създаване на по-добри условия за упражняване на правата им, гарантирани от конвенцията за правата на детето и закона за закрила на детето. С програмата се осигурява и равен достъп до качествено образование и подготовка,. 15 хиляди лв са отделени в програмата за участие в национални, международни конкурси, олимпиади и състезания. Децата, получили призови места ще бъдат освободени от заплащане на такси за участие в приемни изпити в спортни училища и училища по изкуствата. Община Казанлък и НПО трябва да работят за разкриване на защитени жилища за адаптация, социализация и професионална реализация на деца, навършили пълнолетие и напускащи специализираните институции със специални потребности, е записано още в програмата за закрила на детето.

Деляна Бобева 26 юни 2008 www.dariknews.bg

 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж