Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Нов софтуер за ДДС декларации и дневници от февруари

Справките-декларации и дневниците по ДДС за данъчния период януари 2014 г., които ще се подават в НАП в периода от 1 до 14 февруари 2014 г., ще са в различен формат. Промяната са налага заради двата нови ДДС режима в сила от началото на 2014г. – обратното начисляване на данъка от зърнопроизводителите и т.нар. касова основа по ДДС, гласят промените в Правилника за прилагане на закона за ДДС.

 

Опитът да се изпратят документите в старият формат ще доведе до отхвърлянето им от информационната система на НАП. Новият софтуер за генериране на ДДС документите е качен на интернет страницата на Агенцията, а разработчиците на счетоводен и ДДС софтуер са информирани за измененията още през декември миналата година с цел своевременно адаптиране на продуктите им.
Припомняме, че с измененията на ЗДДС, механизмът на „обратно начисляване“ се прилага от януари 2014 г. и за доставки на нова категория стоки. При доставката на зърнени и технически култури, ДДС се начислява не от доставчика на стоката, а от получателя, когато е регистрирано по ЗДДС лице независимо дали доставчикът е зърнопроизводител или търговец. Механизмът за обратно начисляване не се прилага, когато за доставка на зърнени и технически култури са налице условията за ВОД, ВОП, тристранни операции, внос и износ. Същият ще се прилага до края на 2018 година. Доставките на зърнени и технически култури ще се посочват в колона 8а “Доставка по чл. 163а от ЗДДС” на дневника за продажби и дневника за покупки с код “02”.

 


Промени има и при отчитането на доставките, за които е приложим специалният ред на касовата отчетност. Въведени са специални кодове за отчитането на фактурите и протоколите в отчетните регистри. Това е детайлно разписано в правилника за прилагане на закона и е важно за правилното отчитане на доставките, за които е приложим специалния ред на касовата отчетност.
Представители на регистрираните по ДДС фирми могат да потърсят допълнителна информация от компанията, чийто счетоводен и ДДС софтуер използват или на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: