Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


> НАП

ВНОСКИ НА САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА

Напомняме на самоосигуряващите се лица и техните счетоводители, че месечните осигуровки-здравни и социални, се внасят до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят и се плащат задължително по ЕГН на лицата, а не по Булстат.

продължава>

 

До четвъртък плащане на авансов данък от фирми самоосигуряващи се лица и наемодатели

31 октомври е крайният срок за подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и по чл. 201 от ЗКПО от: самоосигуряващи се лица, включително земеделски производители и фирми - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда определен в зак....

продължава>

 

НАП уведомява клиентите си за движенията по данъчно-осигурителната им сметка

НАП уведомява с имейл своите клиенти за всички плащания, които постъпват по тяхната данъчно-осигурителна сметка. С новата електронна услуга на приходната агенция се дава възможност  клиентите й да получават по-пълна информация за функционирането на....

продължава>

 

До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2013 г.

До края на октомври 2013 г. физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за данъци, дължими за третото тримесечие на 2013 г....

продължава>

 

ПИК за земеделци и животновъди

От началото на годината, над 4000 клиента са получили своя персонален идентификационен код (ПИК) от Aгенцията за приходите в Област Стара Загора. Съвтваме земеделските производители, и животновъдите от Областта, при възможност също да подадат заявл....

продължава>

 

Вноски на самоосигуряващи се лица

Напомняме на самоосигуряващите се лица и техните счетоводители, че месечните осигуровки-здравни и социални, се внасят до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят и се плащат задължително по ЕГН на лицата, а не по Булстат.

продължава>

 

ОФИСЪТ НА НАП В СТАРА ЗАГОРА - С НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ АВГУСТ

От 1 август, Офисът на НАП в Стара Загора ще работи с клиенти сутрин от 9.00 часа - вечер до 17.30 часа, без прекъсване от понеделник до петък. Със заповед на изпълнителния директор на НАП Г-н Бойко Атанасов се отменя режима на удължено работно време....

продължава>

 

Търговците на непреработена продукция в лицензирани стокови борси - с касови апарати


Физическите лица, които продават собствена и непреработена продукция в лицензирани стокови борси и тържища, трябва да имат касови апарати, за да регистрират и отчитат приходите си от продажби. Задължението им за това е вменено в наредба Н-18 на Минис....

продължава>

 

ПРОВЕРЕТЕ ЗДРАВНИТЕ СИ ВНОСКИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Проверете здравния си статус през интернет, преди да посетите Офис на НАП. Съветът ни и е към всички българи, които се завръщат от чужбина за лятна ваканция или по друг повод. За проверката е необходимо да влезете в сайта на НАП в интернет на: www.na....

продължава>

 

Подаване на декларация за дължими данъци


Подаване на декларация за дължими данъци  (по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО)
В кои случаи физическите лица са задължени да подават декларацията за дължими данъци?

продължава>

 

ВТОРО ПЛАЩАНЕ НА АВАНСОВ ДАНЪК ЗА ФИРМИ САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА И НАЕМОДАТЕЛИ


31 юли е крайният срок за подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и по чл. 201 от ЗКПО от: самоосигуряващи се лица, включително земеделски производители, и фирми - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда определен в закона.

продължава>

 

ЗА ЧЕТВЪРТА ГОДИНА НАП СТАРА ЗАГОРА ПИТА БИЗНЕСА В РЕГИОНА

За четвърта поредна година, в края на месец април, в Офисите на НАП в Стара Загора и Казанлък се проведе проучване за Качеството на обслужване. В него се включиха над 150 представители на малкия и среден бизнес: собственици на фирми, управители, счет....

продължава>

 

ВНОСКИ НА САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА

Напомняме на самоосигуряващите се лица и техните счетоводители, че месечните осигуровки, придружени от декларация образец 1, се внасят до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят и се плащат задължително по ЕГН на лицата, а не по Булст....

продължава>

 

СЛЕД ГИМНАЗИЯ СЕ ПЛАЩАТ ЗДРАВНИ ВНОСКИ

Напомняме на бъдещите студенти и младежите, които все още не са започнали работа, че след завършване на средно образование, до записване във висше учебно заведение, редовна форма на обучение в страната или чужбина или до постъпването им на работа, те....

продължава>

 

ПРОВЕРЯВАМЕ ОСИГУРОВКИ И ТРУДОВ ДОГОВОР С ПИК


От началото на годината, над 3300 клиента са получили своя персонален идентификационен код (ПИК) от Приходната агенция в Област Стара Загора. Чрез ПИК лицата могат да следят информацията в данъчно-осигуиртелната си сметка, да проверят дали подписания....

продължава>

 

Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина


Българските граждани, които живеят в чужбина, вече могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди. Подаването на заявление в НАП вече не е обвързано с изискването това да стане преди напускането на стра....

продължава>

 

Можем да намалим данъците си с до 65% от дарения

НАП и Български дарителски форум организират съвместна кампания
 
С до 65% може да се намали данъчната основа с дарения, ако са изпълнени определени условия. Тъй като доходите на физическите лица в България се облагат с единна ставка от 10%, това озна....

продължава>

 

Ведомствените бензиностанции ще докладват по интернет доставките на горивоВедомствените бензиностанции, които отговарят на определени условия могат да не купуват и въвеждат в експлоатация нивомерни системи гласят последните изменения в Закона за данък върху добавената стойност. Преди измененията обектите за зареждания с го....

продължава>

 

Офисът на НАП в Стара Загора с удължено работно време

 Офисът на НАП в Стара Загора работи с клиенти с удължено работно време, сутрин от 8.00 часа вечер до 18.00 часа часа, без прекъсване от понеделник до петък. Удълженото работно време е въведено от средата на миналата година и цели по-голямо удобство ....

продължава>

 

НАЕМОДАТЕЛИТЕ ПОДАВАТ НОВА ДЕКЛАРАЦИЯ В НАП ДО КРАЯ НА АПРИЛ

Физическите лицата, които отдават помещения под наем на други физически лица, и съответно сами определят и внасят дължимия авансово данък, през 2013 година трябва да декларират дължимите авансови вноски в нова декларация по чл.55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по....

продължава>

 

НАД 5000 ФИРМИ ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИТЕ СИ ПО ИНТЕРНЕТ И ПЕСТЯТ ДАНЪЦИ

ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ СЪЩО ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИЯТА

Над 3200 са подадените декларации за облагане с корпоративни данъци в Офиса на НАП в Стара Загора до 26 март. 70 % от фирмите  (5100) са предпочели да изпратят годишните си декларации по Интернет. Същите щ....

продължава>

 

ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ СЪЩО ПОДАВАТ ГОДИШНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Фирмите, които не са упражнявали дейност през годината също подават данъчна декларация за облагане с корпоративен данък (по образец 1010а). Същите не подават празен годишен отчет за дейността, а само декларация за неактивност (по образец) в териториа....

продължава>

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж