Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


> НАП

До края на юли е крайният срок за подаване на декларация за авансов данък

31 юли е крайният срок за подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и по чл. 201 от ЗКПО от: самоосигуряващи се лица, включително земеделски производители, наемодатели и фирми - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда определ....

продължава>

 

НАП следи още 53 групи стоки с висок фискален риск

Звеното за фискален контрол на НАП вече следи движението в страната на още 53 стоки с висок фискален риск. Със заповед на министъра на финансите, публикувана на www.nap.bg, към списъка на стоките, които  са обект на наблюдение от фискалните агенти,....

продължава>

 

НАП подсещат по телефона за неплатени данъци

127 юридически лица, които не са платили декларираният от тях корпоративен данък, ще получат обаждане от НАП през следващите дни. Директорът на Офиса на НАП в Стара Загора провежда лични срещи с 30 от по-големите длъжници. На тях се обсъждат възмож....

продължава>

 

Внимавайте, кой се представя за данъчен в търговския ви обект

Служителите на Националната агенция за приходите (НАП) винаги се легитимират със служебната си карта при извършване на проверка. Апелираме към граждани и бизнес, ако лица посетят търговския Ви обект и се представят за данъчни, изисквайте служебните....

продължава>

 

Проверяваме осигуровки, трудов договор и задължения с ПИК

Над 1600 са новите потребители получили своя персонален идентификационен код (ПИК) от Приходната агенция в Област Стара Загора от началото на годината. Чрез него лицата могат да проследят движението по данъчно-осигуиртелната си сметка, размера на о....

продължава>

 

Самоосигуряващите се подават три декларации до края на април

От НАП напомнят на самоосигуряващите се лица, че до 30 април, имат задължение да подадат 3 вида декларации в НАП, а именно:

продължава>

 

1.8 тона хартия бе предадена за рециклиране

1.8 тона употребявана хартия бе предадена и транспортирана към завода за рециклиране в Пловдив. Събраното количество е резултат от разделното събиране на хартия в Приходната агенция в Стара Загора за последните три месеца.

продължава>

 

Колцентърът на НАП ще работи с удължено работно време

До края на данъчната кампания (30 април 2014 г.) информационният център на НАП ще работи с удължено време. Експертите на Агенцията ще приемат обаждания и запитвания на телефон 0700 18 700 от 8,30 до 18,30 ч., всеки работен ден.

продължава>

 

И фирмите без дейност подават годишни декларации

Годишна  декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2013 година.  Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали д....

продължава>

 

Нови банкови сметки за плащане на данъци и осигуровки от март

Единната сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски ще функционира до  28 февруари. Препоръчително е последните преводи по старата сметка да се извършат не по-късно от 11,00 ч. В края на работния ден досегашните банкови сметки на НАП ще бъда....

продължава>

 

Здравната вноска за безработните, които се осигуряват сами, остава 16,80 лв.

Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителните вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на....

продължава>

 

Изтича срокът за подаване на осигурителни декларации

От НАП напомнят, че 25 февруари е крайният срок за подаване на видовете осигурителни декларации, с данни за месец януари и плащане на дължимите суми. Срокът се отнася за работодатели, самоосигуряващи се лица и трайно безработни, които внасят за сво....

продължава>

 

Декларираме получени и дадени заеми над 10 000 лв.

И тази година в годишната декларация за облагане на доходите ще се декларират получените и предоставени заеми.
Задължението не включва отпуснатите банкови кредити.

продължава>

 

Платете данъка с отстъпка да 10 февруари

До 10 февруари, 5 % отстъпка от данъка върху доходите получават онези граждани, които подадат данъчната си декларация и си платят задълженията.

продължава>

 

До 31 януари може да бъде променен вида на осигуряването

Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя  за всяка календарна година след подаване на декларация по утвърден образец. Срокът за подаване на документа е 31 януари 2014.

продължава>

 

Нов софтуер за ДДС декларации и дневници от февруари

Справките-декларации и дневниците по ДДС за данъчния период януари 2014 г., които ще се подават в НАП в периода от 1 до 14 февруари 2014 г., ще са в различен формат. Промяната са налага заради двата нови ДДС режима в сила от началото на 2014г. – об....

продължава>

 

Нови 11 пощенски станции приемат данъчни декларации в областта

Още 11 пощенски станции в Област Стара Загора предоставят и приемат данъчни декларации за кампанията през 2014г. С тях допълнителните пунктове стават 18.

продължава>

 

Декларацията с баркод сама смята дължимия данъкДекларация за облагане на доходите с баркод вече е качена на интернет страницата на Националната агенция за приходите (НАП) – www.nap.bg. Електронният формуляр трябва да се изтегли на компютър и да се попълни „офлайн“. Подаването на декларация с барк....

продължава>

 

От началото на 2014 г. декларации 1 и 6 се подават едновременно и само, ако задълженията в тях са =

От началото на 2014 г. декларации 1 и 6 се подават едновременно и само, ако задълженията в тях са равни

От 1 януари 2014г., две от най-често подаваните от осигурители и работодатели месечни декларации - образец № 1 „Данни за осигуреното лице” и обра....

продължава>

 

ПЕСТИМ ОТ ДАНЪЦИ С ДАРЕНИЕ

С до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на Центъра „Фонд за асистирана репродукция”, Центъра „Фонд за лечение на деца” и/или Центъра „Фонд за трансплантации”. Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българските гражда....

продължава>

 

Обратното начисляване на ДДС за зърнопроизводителите се отлага до началото на следващата година

До 31 януари, регистрираните по ЗДДС земеделски производители избират ред за облагане за 2014 година

Предвиденото да влезе в сила от 1 декември обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури се отлага за след 1 януари 2014 г.

....

продължава>

 

ПРОВЕРИХТЕ ЛИ ДАНЪЧНООСИГУРИТЕЛНАТА СИ СМЕТКА?

ПОГАСЕТЕ СТАРИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО НОВ РЕД

От началото на декември е променен редът за плащане на забавени задължения от данъци и осигуровки. До сега принципът на еднната сметка изискваше при плащане на суми към бюджета да се погасяват най-старите за....

продължава>

 

От началото на 2014 г. декларации 1 и 6 се подават едновременно и само, ако задълженията в тях са равни

От 1 януари 2014 г. две от най-често подаваните от осигурители и работодатели месечни декларации - образец № 1 „Данни за осигуреното лице” и образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ”, трябва да постъпват в НАП едновременно. ....

продължава>

 

За десети път НАП избра „Служител на годината”

За десети юбилеен път, Национална агенция за приходите проведе конкурс за избор на „Служител на годината”. Обявяването и награждаването на победителите на национално ниво ще се състои днес 15 ноември, а на 16 ноември е професионалния ни празник - С....

продължава>

 

Кой не трябва да удържат авансов данък за четвъртото тримесечие на 2013 г.

Предприятията, които изплащат доходи по граждански договори и наеми на физически лица, не трябва да удържат авансов данък за четвъртото тримесечие на 2013 г.

Не трябва да се удържа авансов данък за доходите по извънтрудови правоотношения и от наем, ....

продължава>

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж